• slayt
Âyet'ül Kürsi

En büyük dua: Ayetül Kürsi

Sevgili Peygamberimiz, “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an'ın zirvesi Bakara suresidir. Onda Kur’an ayetlerinin efendisi olan bir ayet vardır. O, Aye-ü’l Kürsidir.” (Tirmizî, “Sevabu’l Kur’an”, 2) buyurmaktadır.

Ayetü’l Kürsinin anlamı şöyledir:

“O Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. O hayy ve kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir, ne uyuklama. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Onun katında, onun izni olmadan şefaat edecek kim var? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi bilemez. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup, gözetmek kendisine zor gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.”

(Bakara Suresi, 255. ayet)

Ayetü’l Kürside Allah’ın yüceliği, sıfatları, kâinattaki olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda meydana geldiği, onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, göklerde ve yerde olanların ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.
Ayetü’l Kürsi ile öğreniyoruz ki Allah ismi, sadece Rabbimize ait özel bir isimdir. Allah’ı bize tanıtan ne kadar isim ve özellik varsa, hepsinin anlattığını, Allah ismi tek başına anlatır.
Allah hakkında bilmemiz gereken ilk şeyi Ayet ü’l Kürsi bize öğretiyor: “Lâ ilâhe illallah”. Bu söz “keli-me-i tevhit”tir. Anlamı “Allah birdir, onun eşi ve benzeri, ortağı yoktur. Ondan başka tanrı yoktur.” demektir.

O, hayy ve kayyumdur. Hayy ismiyle bütün her şeye hayat verendir. Çünkü hayatın sahibi odur. Her şeyin bir sonu vardır ama Allah sonsuzdur. Her canlı ölür ama Allah ölümsüzdür. Kayyum ismiyle yarattıklarını koruyup gözetir. Her şey var olmak için Allah’a muhlaçtır. Allah ise hiç kimseye muhtaç değildir. Her şey onun görüp gözetmesiyle varlığını devam ettirir.
Allah, bütün yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bilir. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O, âlimdir. Her şeyi bilme özelliğine sahiptir. Hayal ettiklerimiz bile Allah’tan gizli kalmaz. Biz ise onun dilediği kadarını öğrenebiliriz. Onun kürsüsü göklerde ve yerde olan her şeyi kaplamıştır; her şey onun emri altındadır. Çünkü o, pek yüce, pek büyüktür.

Dere Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği - Konya Meram

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top