• slayt
Duyurular

DUYURU

Yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 18 Şubat 2024 tarihinde derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, yeterli sayı olmaması halinde 25 Şubat 2024 tarihinde aşağıdaki gündemle tekrar toplanmasına, toplantıların saat 14.00'de dernek merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

a) Açılış, yoklama, divan seçimi

b) Faaliyet raporu, denetim raporu, kesin hesap raporu ile tahmini bütçenin okunmasına

c) Raporların ve yönetim kurulunun ibrası

d) Yönetim kurulu ile denetim kurulunun seçimi

e) Yönetim kuruluna gayri menkul, alım-satım ve hibe yetkisi verilmesine

f) Dilek ve temenniler, kapanış.

 


Konya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Önemli Dini Bilgiler


ÇOK ÖNEMLİ DİNİ BİLGİLER

Soru       : Rabbimiz Kimdir?

Cevap     : Allahü Teala’dır.

Soru       : Peygamberimiz Kimdir?

Cevap     : Muhammed Mustafa (s.a.v.).

Soru       : Dinimizin Adı Nedir?

Cevap     : İslam.

Soru       : Kitabımızın Adı Nedir?

Cevap     : Kur’an-ı Kerim.

Soru       : Kıblemiz Neresidir?

Cevap     : Kâbe’dir?

Soru       : Kimim Kuluyuz?

Cevap     : Allah’ın Kuluyuz.

Soru       : Kimim Ümmetiyiz?

Cevap     : Hz. Muhammed (s.a.v)’in.

Soru       : Peygamberimizin Annesi Kimdir?

Cevap     : Âmine Hatun.

Soru       : Peygamberimizin Babasının İsmi Nedir?

Cevap     : Abdullah.

Soru       : Peygamberimizin Dedesinin İsmi Nedir?

Cevap     : Abdülmüttalip.

Soru       : Peygamberimizin Süt Annesinin İsmi Nedir?

Cevap     : Halime Annemiz.

Soru       : Peygamberimiz Nerede Doğdu?

Cevap     : Mekke’de.

Soru       : Peygamberimiz Kaç Yılında Doğdu?

Cevap     : Miladî 571 Yılında.

Soru       : Peygamberimiz Kaç Yılında Hicret Etti?

Cevap     : 622 Yılında.

Soru       : Peygamberimiz Nerede Vefat Etti?

Cevap     : Medinede.

Soru       : Kaç Yılında, Kaç Yaşında Vefat Etti?

Cevap     : Miladî 632 Yılında, 63 Yaşında.

Soru       : Peygamberimizin Çocukları Kimlerdir?

Cevap     : Kasım, Abdullah, İbrahim, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Rukiye, Fatıma.

Soru       : Peygamberimizin Torunları Kimlerdir?

Cevap     : Hasan, Hüseyin, Zeynep, Sükeyne.

 

ÖNEMLİ BİLGİLER

Soru       : Dört Büyük Melek Kimlerdir ve Görevleri Nelerdir?

Cevap     : 1) Cebrâil            : Görevi peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.

                   2) Mikail             : Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur, rüzgar vb.)

                   3) İsrafil              : Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra dirilmeleri için sura üfürmekle görevlidir.

               

 

4) Azrail : Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

Soru       : Allahü Teâlâ’nın Gönderdiği Kitapları ve Hangi Peygamberlere Göndermiştir?

Cevap     : 1) Tevrat             : Musa Aleyhi’s-Selâm’a.

                   2) Zebur             : Davud Aleyhi’s-Selâm’a.

                   3) İncil : İsa Aleyhi’s-Selâm’a.

                   4) Kur’an           : Muhammed (s.a.v.) Efendimize Gönderilmiştir.

Soru       : Kelime-i Şahadeti ve Manasını Söyleyiniz?

Cevap     : Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü.

                  (Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Yine Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahidlik edirim.)

 

ALLAH’IN ZÂTÎ SIFATLARI

1) Vücud               : Allah’ın var olmasıdır.

2) Kıdem                : Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması.

3) Beka                  : Allah’ın varlığının sonu yoktur.

4) Vahdaniyet       : Allah’ın bir olmasıdır.

5) Muhalefetün

     li’l-Havadis       : Allah’ın yaratılmışlardan hiçbirisine benzememesidir.

6) Kıyam

    binefsihi             : Allah’ın varlığının kendinden olmasıdır.

 

ALLAH’IN SUBUTÎ SIFATLARI

1) Hayat : Allah diri olması demektir.

2) İlim                    :  Allah’ın ilminde ve bilgisinde sınır yoktur.

3) Semi’                 : Gizli ve açık herşeyi işitir.

4) Basar : Allah herşeyi görür.

5) İrade                  : Allah’ın dilemesdir.

6) Kudret               : Onun herşeye gücü ve kuvveti yeter.

7) Kelam                : Allahü Teâlâ’nın konuşma sıfatıdır.

8) Tekvin               : Allah’ın yaratması demektir.

 

SORU – CEVAPLAR

Soru       : Her İyi İşe yada Yemeğe Hangi Sözle Başlarız?

Cevap     : Bismillahirrahmânirrahim diyerek.

Soru       : Bir Şey Yiyip İçtikten Sonra yada İyi bir Şeye Kavuştuğumuzda Ne Deriz?

Cevap     : Elhamdülillah (Allah’a hamdolsun).

Soru       : Güzel Bir Şey Gördüğümüzde Ne Deriz?

Cevap     : Maşaallah deriz.

Soru       : Yemeği Hangi Elimizle Yeriz ve İçeriz?

Cevap     : Sağ elimizle.

 

 

 

 

32 FARZI SAYALIM!

 

İmanın Şartları:

1) Allah’a iman.

2) Meleklere iman.

3) Kitaplara iman.

4) Peygambereler iman.

5) Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman.

6) Öldükten sonra dirilmeğe iman.

 

İslâm’ın Şartları:

1) Kelime-i şehadet.

2) Namaz kılmaz.

3) Zekat vermek.

4) Hacca gitmek.

5) Oruç tutmak.

 

 

 

Namazın Farzları:

6’sı içinden, 6’sı dışındandır.

Dışındaki Şartlar:

1) Hadesten taharet.

2) Necasetten taharet.

3) Setrü’l avret.

4) Vakit.

5) İstikbali kıble.

6) Niyet.

 

Namazın İçindeki Şartları:

1) İftitah tekbiri.

2) Kıyam.

3) Kıraat.

4) Rükû.

5) Sücûd.

6) Kâde-i ahire (son oturuş).

 

 

Abdestin Farzları 4’tür.

1) Elleri dirseklerle beraber yıkama.

2) Yüzü tüy bitiminden çene altına kadar yıkamak.

3) Başın dörtte birini mesh etmek.

4) Ayağı topuklarla birlikte yıkamak.

 

Teyemmümün Farzları

1) Teyemmüm yapmaya niyet etmek.

2) Kolları ve yüzü toprak veya toprak cinsinden bir şey ile mesh etmek.

 

Dere Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği - Konya Meram

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top