• slayt
Duyurular

DUYURU

Yönetim kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 18 Şubat 2024 tarihinde derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, yeterli sayı olmaması halinde 25 Şubat 2024 tarihinde aşağıdaki gündemle tekrar toplanmasına, toplantıların saat 14.00'de dernek merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

a) Açılış, yoklama, divan seçimi

b) Faaliyet raporu, denetim raporu, kesin hesap raporu ile tahmini bütçenin okunmasına

c) Raporların ve yönetim kurulunun ibrası

d) Yönetim kurulu ile denetim kurulunun seçimi

e) Yönetim kuruluna gayri menkul, alım-satım ve hibe yetkisi verilmesine

f) Dilek ve temenniler, kapanış.

 


Konya Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Hatim Duası

Şehitlerimiz İçin Yapılacak Dua Metni

Ey Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Bizleri var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin ve bizleri rahmet ve merhametinle huzuruna kabul ettin! Sana sonsuz hamdü senalar olsun!

Ya Rabbi! Bütün samimiyetimizle, gönüllerimizi ve ellerimizi açtık, dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle!

Ya Rabbi! Ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dâhil eyle.

Ya Rabbi! Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikeden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ehli imana, biladı İslama huzur, emniyet ve güven ihsan eyle!

Ya Rabbi! Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. İstiklal ve istikbalimize pranga vurmaya çalışan dahili ve harici düşmanlara karşı bizi mansur ve muzaffer eyle!

Ya Rabbi! Dünya’nın neresinde olursa olsun ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere yardım eyle.

Ya Rabbi!  Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, istiklal ve istikbalimiz uğrunda ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin hüznü ile sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle.

Ya Rabbi! Gazilerimize acil şifalar lütfü ihsan eyle!

Ya Rabbi! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kurşun sıkanlara fırsat verme.

Ya Rabbi! Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitnelerden fesatlardan milletimizi memleketimizi halas eyle.

Ya Rabbi! Milletimizin huzur, barış ve kardeşliğine kasteden, tuzak kuranlara fırsat verme!

Ya Rabbi! Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an bile olsa ayırma.

Ya Rabbi! Cennet vatanımızı her türlü sıkıntıdan, kederden bertaraf eyle!

Ya Rabbi! İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından sana sığınırız.

Ya Rabbi! Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme!

 

 

Ya Rabbi! Hamd sana mahsustur. Şükür sana mahsustur. Bizler de sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü daim eyle.

Ya Rabbi! Sen Erhamerrahimin’sin, Rahmetin, merhametin kaynağısın. Cümlemize rahmetinle merhametinle muamele eyle.

Ya Rabbi! Sen kıyamet gününün yegane sahibisin! Yarın mahşerde amel defterini sağ elinden alanlardan eyle! Cennette cemalini görenlerden eyle! Yüzü ak olanlardan eyle.

Ya Rabbi! Bizler ancak sana ibadet ediyoruz ve ancak senden yardım diliyoruz.

Ya Rabbi! İbadetlerimizi makbul eyle! Senden başkasına el açtırma.

Ya Rabbi! Bizleri doğru yola ilet! Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri dahil eyle! Senin gazabına uğramış, sapıtmış, dalalet içerisinde olanların yoluna bizleri iletme.

Ya Rabbi! Okumuş olduğumuz Kur’an-ı Azimüşşanı dergah-ı uluhiyyetinde kabul eyle.

Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’nin mübarek, mutahhar, münevver, mücella Ruh-ı şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle.

Ya Rabbi! Bilcümle peygamberan-ı izam verüsulü fiham (a.s.) efendimiz hazeratının ervahına hediye eyledik vasıl eyle.

 Ya Rabbi! Al-i Ezvacı Tahirat, Ehl-i Beyt, Ashab-ı Guzin, Tabiîn, Tebe-i Tabiîn, Eimme-i dîn, Müctehidin, Muhaddisin, Müfessirin, Hamele-i Kur’an, rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazeratının ervah-ı kudsiyelerine hediye eyledik vasıl eyle.

 Ya Rabbi! Bu hatm-i şerif’e amin diyen cümle ümmet-i Muhammed’in cümle geçmişlerinin ervahına hediye eyledik vasıl eyle.

Ya Rabbi! Cümlesinin kabrini pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, derecelerini âli eyle, Peygamberimizin şefaatine nail eyle.

Ya Rabbi! Okuduklarımızdan, cümlesini haberdar ve hissedar eyle, Bizlerden hoşnut ve razı eyle.

Dere Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği - Konya Meram

© Copyright 2021  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top