TECVİT SINAVI 06.05.2016

 

 1. Kişinin namazı sahih olacak kadar Kur’an-ı Kerimi usulüne uygun bir şekilde (tecvit üzere) okunmasının hükmü nedir?
a) Farz-ı Ayn b) Vacip c) Sünnet d) Farz-ı Kifâye

 

 1. Aşağıdaki tecvitlerden hangisinin hükmü vaciptir?
a) Meddi Lazım b) Meddi Munfasıl c) Meddi Arız d) Meddi Lîn

 

 1. بِنَآءً kelimesinde durduğumuzda hangi tecvit kuralı vardır.
a) Meddi Ârız b) Meddi Muttasıl, Meddi Tabii c) Meddi Munfasıl, Meddi Tabii d) Meddi Tabii

 

 1. كهيعص kelimesinde bulunan harflerin hangisinde Meddi Lîn vardır?
a) ص b) ي c) ع d) ك

 

 1. اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ kelimesinde hangi tecvit vardır?
a) İdğam-ı Mütecaniseyn b) İdğam-ı Mütekaribeyn c) İdğam-ı Misleyn d) İzhar-ı Kameriye

 

 1. وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فَهَدَى ayetinde hangi tecvitler vardır?
a) Meddi Lâzım-İhfa-Meddi Ârız b) Meddi Lâzım-İhfa-Fer-i Med c) Meddi Lâzım-İhfa-Meddi Lîn d) Meddi Lâzım-İhfa-Meddi Tabiî

 

 1. وَالشَّمْسِ kelimesinde sıra ile hangi tecvitler vardır?
a) İdğam-ı Şemsiyye, İzhar-ı Şefevi b) İdğam-ı Şemsiyye, İhfa-i Şefevi c) İzhar-ı Kameriyye, İzhar-ı Şefeviyye d) İdğam-ı Şemsiyye, İdğam-ı Misleyn Mealğunne
       
 1. Aşağıdakilerden hangisi idğam-ı mütecaniseyn harflerinden değildir?
a) ت  د  ط b) ظ  ذ ث c) م  ب d) ك  ق
 1. هؤلآءِ kelimesinde hangi tecvitler vardır?
a) Meddi Muttasıl-Meddi Muttasıl b) Meddi Munfasıl-Meddi Muttasıl c) Meddi Muttasıl-Meddi Munfasıl d) Meddi Tabiî-Meddi Muttasıl

 

 1. عَبَدْتُمْ kelimesinde hangi tecvit kuralı vardır?
a) Kalkale b) İdğam-ı Mütecaniseyn c) İdğam-ı Mütekaribeyn d) Hiçbiri
 1. اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ harfleri hangi tecvit kuralının harfleridir?
a) İhfa b) İdğam-ı Şemsiyye c) İzhar-ı Kameriyye d) İdğam-ı Mütekaribeyn
 1. مِنْ جُوعٍ وَ اَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ayetinde sırayla hangi tecvitler vardır?
 2. a) İklab-Meddi Tabii-İdğam-ı Mealğunne-Meddi Tabiî-İdğam-ı Misleyn Mealğunne-İzhar-Meddi Lîn
 3. b) İhfa-Meddi Tabiî-İdğam-ı Mealğunne-Meddi Tabiî-İdğam-ı Misleyn Mealğunne-İhfa-Meddi Lîn
 4. c) İzhar-Meddi Tabiî-İdğam-ı Mealğunne-Meddi Tabiî-İdğam-ı Misleyn Mealğunne-İzhar-Meddi Lîn
 5. d) İhfa- Meddi Tabiî- İdğam-ı Mealğunne-Meddi Tabiî-İdğam-ı Misleyn Mealğunne-İzhar-Meddi Lîn
 6. لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ örneğinde hangi tecvit kuralı vardır?
 7. a) Kalkale-Meddi Tabii-Meddi Tabii-Meddi Tabii-Meddi Arız
 8. b) Kalkale-Meddi Tabii-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn-Meddi Tabii
 9. c) Kalkale-Meddi Tabii-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn-Meddi Tabii-Meddi Arız
 10. d) Kalkale-Meddi Tabii-Meddi Tabii-Meddi Tabiî
 11. اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ örneğinde hükmü ra ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Birinci ra kalın, ikinci ra ince okunur b) Her iki ra harfi kalın okunur c) Şeddeli ra harekeye tabidir d) Şeddeli ra harekeye göre ince veya kalın okunur
 1. لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ örneğinde hangi tecvit kuralı vardır?
 2. a) Meddi Muttasıl-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn Bilağunne-Meddi Tabii-Meddi Tabii
 3. b) Meddi Munfasıl-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn Bilağunne-Meddi Tabii-Meddi Tabii
 4. c) Meddi Munfasıl-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn Bilağunne-Meddi Tabii-Meddi Arız
 5. d) Meddi Tabii-Meddi Tabii-İdğam-ı Misleyn Bilağunne-Meddi Tabii-Meddi Tabii

 

 1. Tecvidi ilim olarak öğrenmek ……….. uygulamak ise, ……….dir.
a) Farz-ı Ayın-Farz-ı Ayn b) Sünnet-Farz-ı Ayın c) Farz-ı Ayın-Farz-ı Kifaye d) Farz-ı Kifaye-Farz-ı Ayn
 1. غَيْرِ kelimesinde durulduğunda hangi tecvit kuralı vardır?
a) Meddi Lîn-Hükmürrâ kalın b) Meddi Lîn-Hükmürrâ ince c) Meddi arız-Hükmürrâ kalın d) Meddi arız-Hükmürrâ ince
       
 1. وَامْطَبِرْ kelimesinde râ harfi nasıl okunur?
a) İnce b) Kalın c) Hem ince hem kalın d) Mübalağalı
       

 

 1. Kur’an okurken tecvide uymak şartı ile hızlı okuma usulüne ne ad vearilir?
a) Tahkik b) Tedvir c) Hadr d) Tilavet

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamızın ravilerindendir?
a) Verş b) Nafiî c) Hafs d) Hamze

 

 1. İklabın hükmü nedir?
a) Caiz b) Sünnet c) Farz d) Vacip

 

 

 1. Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf harfi med olur?
a) ي b) و c) ا d) ء
 1. مَاهِىَ kelimesinde vakıf nasıl yapılır?
a) Son harf ىşeddelenerek durulur b) Vakıf halinde ى cezimli durulur c) Meddi tabiî şeklinde uzatılarak durulur d) Hiçbiri

 

 1. Meddi Lîn’in uzatılmasındaki hükmü nedir?
a) Farz b) Vacip c) Caiz d) Sünnet

 

 1. Kur’an da kaç sûre vardır?
a) 14 b) 114 c) 32 d) 99

 

 1. Kur’an da bazı kelimeler altında bulunan “kasr” işareti ne anlama gelir?
a) Uzatarak okumayı b) İnce okumayı c) Uzatmadan okumayı d) Kalın okumayı

 

 1. اَلْخَيْرُ اَلْغَيْبُ kelimesindeki Lâmı tarifler hangi kurala göre okunmaladır?
a) İdğam-ı Şemsiyye b) İdğam-ı Misleyn c) İzhar-ı Kameriyye d) İhfa
       

 

 1. Meddi Muttasılın meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
a) Sünnet b) Mubah c) Vacip d) Caiz

 

 1. اَلْمُرْسَلِينَ يِعْلَمُونَ kelimelerinde durduğumuzda hangi tecvit kuralı vardır?
a) Meddi muttasıl b) Meddi munfasıl c) Meddi arız d) Meddi lazım

 

 1. Haflerden oluşan sûre başlarında gelen ve Kur’anda 29 yerde geçen kelimelere ne ad verilir?
a) Muhale-fetüllil havadis b) Zamir c) Huruf-u Mukattaâ d) Lafzatullah

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

1- A

2- A

3- B

4- C

5- B

6- D

7- A

8- D

9- B

10- B

11- C

12- D

13- D

14- A

15- B

16- D

17- B

18- A

19- C

20- C

21- D

22- A

23- C

24- C

25- B

26- C

27- C

28- C

29- C

30- C

Dere Kur'an Kursu Personeli

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Kurs ve Yurt Yöneticisi
Adres
Dere Aşıklar Mh. Tepehan Sk. No:17/A Meram/Konya
Telefon Kurs:0332 3285018 - Gsm:05362295333 Fax 0332 3285410 E-mail sahinbalaban@hotmail.com

Ulaşım Bilgileri

Ziyaretçi Sayacı