İTİKAT, İBADET, SİYER, AHLAK, TECVİT GENEL BİLGİ YARIŞMA SORULARI

İTİKAT

 1. Ölümden sonra insanların sorgulanmaları için tekrar dirildiklerinde toplanmalarına ne denir?
a) Mizan b) Mahşer c) Haşr d) Cennet

 

 1. Herşey Allah’ın dilemesiyle olur. Bu sıfat hangisidir?
a) İrade b) Kelam c) Basar d) İlim

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kiramen katibin meleklerinin görevidir?
a) Cennet bekçisi b) Cehennem bekçisi c) Sorgu meleği d) Sevap ve günahları yazan

 

 1. Mahşerde herkes sualden geçirilir, sorguda neler sorulur?
a) Ömrünü nerede tükettiği

Gençliğini nasıl geçirdiği

b) Malını nereden kazanıp nereye harcadığı c) Bildikleriyle amel edip etmediği d) Hepsi

 

 1. İnsanın veya başka bir canlının ölümden sonra ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi, dinimizce batıl kabul edilen bu inanca ne denir?
a) Hurafe b) Reenkarnasyan c) Batıl d) Hiçbiri

 

 1. Kainattaki olacak şeylerin zamanını, yerini ve nasıl olacaklarını Allah’ın bilmesi ve takdir etmesine ne denir?
a) Kaza b) Tevekkül c) Kader d) Mizan

 

 1. Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir?
a) Mucize b) Keramet c) Şefaat d) Şeceat
       
 1. Kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kimseye ne denir?
a) Müşrik b) Mü’min c) Kafir d) Münafık

 

 1. Kıyamet koptuktan bütün canlılar öldükten sonra yeniden diriliş ile başlayan sonsuz hayata ne denir?
a) Kıyamet b) Ahiret c) Mahşer d) Mizan

 

 1. Dinin ve dine olan herşeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketine ne denir?
a) Büyü b) Falcılık c) Satanizm d) Ruh Çağırma

HAZIRLAYAN: M. ALİ DEDİŞ

İBADET

 1. Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında 4 gidiş, 3 geliş olmak üzere, 7 defa gidip gelmeye ne denir?
a) Vakfe b) Tavaf c) Şavt d) Sa’y

 

 1. Allah’ın emrine; Hz. İbrahim, Hz. İsmail’in ve son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetine uyup, Allah (c.c.)’ın evini ziyaret edenleri bekleyen hediye nedir?
a) Sevap b) Günah c) Cennet d) Cehennem

 

 1. Oruçlu olduğunu unutarak, bir şey yemek yada içmek durumunda ne yapılır?
a) Kaza yapılır b) Yeme ve içmeye son verilip, oruca devam edilir c) Keffaret ödenir d) Tövbe eder

 

 1. Yalnız Cuma ve cumartesi günleri oruç tatmanın hükmü nedir?
a) Mekruh oruç b) Farç oruç c) Vacip oruç d) Nafile oruç

 

 1. Cemaatle namaz kılarken imam da aranan şartlar nelerdir?
a) Müslülan olmak b) Akıl sağlığı yerinde olmak c) Erginlik çağına gelmiş olmak d) Hepsi

 

 1. Namazın her rekatını imamla beraber kılan kimseye ne denir?
a) Lahik b) Mesbuk c) Müdrik d) Müslüman

 

 1. Hangi namaz rükû ve secdesiz olarak kılınır?
a) Sabah namazı b) Vitir namazı c) Şükür namazı d) Cenaze namazı
       
 1. Namazda iken dışarıdan birinin verdiği selamı alınca ne olur?
a) Namaz bozulmaz b) Namaz bozulur c) Sehiv secdesi yapılır d) Kaza yapar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarındandır?
a) Niyet b) Vakit c) Setrü’l-Avret d) Hepsi

 

 1. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkması durumunda abdest ne olur?
a) Abdest bozulmaz b) Abdest bozulur c) Teyemmüm yapılır d) Tövbe yapılır

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ÖZDEMİR

SİYER

 1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefat tarihi hangi şıkta doğru verilmiştir?
a) 18 Haziran 632 b) 8 Haziran 632 c) 28 Haziran 632 d) 15 Haziran 632

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in soyu hangi çocuğundan devam etmiştir?
a) Kasım b) Abdullah c) Zeynep d) Fatıma

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.) İslâm’ı açıktan anlatmaya başladığında ilk büyük tepkiyi veren kimidir?
a) Ebu Cehil b) Ebu Leheb c) Ebu Süfyan d) Utbe

 

 1. Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etti?
a) Beş b) Altı c) 3 Aylık d) Hiçbiri

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in 632 yılında yüzbinin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir?
a) Belâğat hutbesi b) Kurtuluş hutbesi c) Toplantı hutbesi d) Veda hutbesi

 

 1. Kur’an’da büyük fetih olarak belirtilen olay hangisidir?
a) Mekke’nin fethi b) Hayber’in fethi c) Hudeybiye antlaşması d) Rıdvan biatı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin eşlerinden değildir?
a) Cüveyreyie b) Mariye c) Zeyneb b. Cahş d) Halime
       
 1. Aşağıdakilerden hangisi miraç gecesinin hediyelerinden değildir?
a) Beş vakit namaz b) Zekat c) Amenerrasûlü d) Şirk koşmayan-ların bağışla-nacağı

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?
a) Kâbe b) Ravza-i mutahhara c) Ravza-i reyhan d) Ravza-i buhran

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı olarak kabul edildi.?
a) Doğumu b) Ölümü c) Peygamberliği d) Hicreti

HAZIRLAYAN: SÜLEYMAN SELEK

AHLAK

 1. “Temizlik” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kincilik b) Düzensizlik c) Merhamet d) Kirlilik

 

 1. Namaz ibadeti bizleri nelerden korur?
a) Kötülüklerden b) Cinlerden c) Meleklerden d) İnsanlardan

 

 1. Utanma duygusuna ne denir?
a) İsraf b) Geri dönme c) Haya d) Kızmak

 

 1. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” sözünde ne anlatılmaktadır?
a) Yardımlaşma b) Dostluk c) Sabır d) İffet

 

 1. İnsanları olgunlaştıran, güçlendiren ve geliştiren nedir?
a) Kincilik b) Mesekkur c) Sabır d) Saygı

 

 1. Bir eve girmek için kaç defa zile basılır?
a) 1 b) 2 c) 3 d)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi “münafığın” alametlerinden değildir?
a) Güzel söz söylemek b) Yalan söylemek c) Emanete hıyanet d) Sözünde durmamak
       
 1. “Mü’minler ancak kardeştirler” sözü nedir?
a) Hadis b) Güzel söz c) Atasözü d) Ayet

 

 1. İnsanın değerleri ve vicdan, söz ve davranışlarına ne yön verir?
a) Ahlak b) Merhamet c) İman d) Fedakarlık

 

 1. Gönülden yapılan harcamaya ne denir?
a) Zekat b) İnfak c) İyilik d) Hoşgörü

HAZIRLAYAN: MEHMET ÖZBAKIR

TECVİT

 1. Harflerden oluşan sure başlarında gelen ve Kur’an’da 29 yerde geçen kelimelere ne isim verilir?
a) Muhalefetü’l-Lil Havadis b) Zamir c) Huruf-u Mukattaâ d) Lafzatullah

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi idğam-ı mütecaniseyn harf grubundan değildir?
a) ب   م b) ت  د  ط c) ر  ل d) ث  ذ  ظ

 

 1. Hud sûresi 44. Ayette (يَا بَنِىَّ ارْكَبْ مَعَنَا) altı çizili yerde hangi tecvit kuralı uygulanır?
a) İdğam b) İzhar c) İklab d) İhfa

 

 1. اَلْكِبْرِيَآءُ kelimesinde altı çizili yerde hangi tecvit kuralı vardır?
a) Meddi Lazım b) Meddi Munfasıl c) Meddi Muttasıl d) İzhar-ı Kameriyye

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ihfa harflerinden değildir?
a) ل b) ك c) ذ d) ف

 

 1. Kur’an-ı Kerimi kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
a) Tahkik b) Tertil c) Hadr d) Tedvir

 

 1. فَاِنْ اَسْلَمُوا مِنْ خَىيْرٍ نَبَاتًا حَسَنًا altı çizili kelimelerde hangi tecvit kuralı vardır?
a) İklab b) İdğam c) İzhar d) İhfa
       
 1. سَميِعٌ بَصِيرٌ kelimesinde altı çizili yerde hangi tecvit kuralı uygulanır?
a) Meddi Arız b) İhfa c) İzhar d) İklab

 

 1. Sözlükte bir şeyi diğerine katmak anlamına gelen sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli harfe katarak şeddeli bir şekilde okumaya ne denir?
a) İzhar b) İklab c) İdğam d) İhfa

 

 1. اَلْحَآقَّةُ وَلاَ الضَّآلِّينَ kelimelerinde hangi tecvit kuralı uygulanır?
a) Meddi Tabii b) Meddi Muttasıl c) Meddi Lazım d) Meddi Lîn

HAZIRLAYAN: MUSTAFA SİVRİKAYA

İTİKAT

CEVAP ANAHTARI

 1. C
 2. A
 3. D
 4. D
 5. B
 6. C
 7. A
 8. D
 9. B
 10. C

İBADET

CEVAP ANAHTARI

 1. D
 2. C
 3. B
 4. A
 5. D
 6. C
 7. D
 8. B
 9. D
 10. B

SİYER

CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. D
 3. B
 4. D
 5. D
 6. A
 7. D
 8. B
 9. B
 10. D

AHLAK

CEVAP ANAHTARI

 1. D
 2. A
 3. C
 4. A
 5. C
 6. C
 7. D
 8. D
 9. C
 10. B

TECVİT

CEVAP ANAHTARI

 1. C
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. C
 7. C
 8. D
 9. C
 10. C

 

 

 

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Mayıs 2016
P S Ç P C C P
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
102658