MEHMET AKİF ERSOY

M. Akif Ersoy

M  E  H  M  E  T     A  K  İ  F     E  R  S  O  Y

20 Aralık 1873 günü İstanbulda dünyaya geldi.Babası Fatih Camii

Medrese hocalarından  Mehmet Tahir Efendi, annesi  Buhara’dan Anadolu’ya

göç etmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerife Hanım’dır.

 

İlk öğrenimine  Fatih’te  Emir Buhari  Mahalle Mektebinde başladı.

1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesine kaydoldu. Dil derslerine ilgi duyan Akif,

rüştiyede Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. 1885 yılında Mül-

kiye İdadisine kaydoldu. Babasının ölümü nedeniyle oluşan ailevi sıkıntılardan

dolayı bir an önce meslek edinmek için Mülkiye idadisini bırakıp Ziraat ve Bay-

tar Mektebine kaydoldu.  Fransızcasını geliştiren  Mehmet Akif, mezuniyetinden

sonra Kur’anı ezberleyerek hafız oldu.

 

Ziraat Bakanlığında başladığı memuriyet hayatını 1893-1913 yılla-

rında sürdürdü. Edebiyata ilgili olan Akif’in Servet-i Fünun dergisinde şiirleri

yayınlandı. Bakanlıktaki görevi yanında 1906 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar

Mektebinde, 1907 yılında Çiftçilik Makinist Mektebinde Türkçe dersleri vermek

üzere atandı. II.Meşrutiyetin ilanı ile İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.Ka-

sım 1908’de Umur-i Baytariye Müdür Muavinliği görevini sürdürürken Darül-

fünunda Osmanlı Edebiyatı dersleri vermeye başladı.Sırat-ı Müstakim Dergisi-

nin baş yazarlığını yaptı.

 

Arnavutluk isyanı ile üzülen,  Balkan Savaşı  ile  hüsrana uğrayan

Mehmet Akif,1914 yılı başlarında 2 aylık bir seyahate çıkarak Mısır ve Medine’

de bulundu.1913 yılında Müdafai Milliye Cemiyeti Şubesinde Süleyman Nazif,

Recaizade Ekrem,Abdülhak Hamid ve Cenap Şahabettin ile birlikte çalıştı.Akif;

2 Şubat 1913 günü Beyazıt Cami kürsüsünden,7 Şubat 1913 günü Fatih Cami

kürsüsünden  milleti  vatanı  savunmaya  çağıran bir hutbe verdi. 1913 yılında

görevlerinden ayrılan Mehmet Akif, İslam Birliği kurma gayesi ile Berlin’e gitti.

Teşkilat-ı  Mahsusas onu Arabistana gönderdi. Mehmet Akif  Çanakkale Desta-

nını burada kaleme aldı.

 

Türk Kurtuluş Savaşı mücadelelerine katılan Mehmet Akif, 6 Şubat

1920 günü Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde heyecanlı bir hutbe verdi.  İstan-

bul’da rahat hareket etme imkanı kalmayan Mehmet Akif,  oğlu Emin’i yanına

alarak Anadolu’ya geçti.24 Nisan 1920 günü Ankara’ya gitti ve bir süre sonra

ailesini de yanına aldırdı. 1920-1923 yıllarında TBMM’de Burdur Milletvekili

olarak görev yaptı.  Halkı düşman direnişine davet eden  23 Kasım 1920 günü

Kastamonu Nasrullah Camisinden yaptığı ateşli vaazı Diyarbakır’da bastırılıp

tüm yurda dağıtıldı.

 

İstiklal Marşı yarışmasına katılmayı kabul eden Mehmet Akif, yaz-

dığı marşı 17 Şubat 1921 günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye gazete-

lerinde yayınlayarak Ordu’ya ithaf etti. TBMM’de Hamdullah Suphi Bey tara-

fından okunup, dakikalarca ayakta dinlenip alkışlanan  İstiklal Marşı 12 Mart

1921 günü  saat 17.45’de oy birliğiyle milli marş olarak kabul edildi.  Mehmet

Akif marş için konan ödülü Darül Mesa-i vakfına bağışladı. İstiklal Madalyası

ile ödüllendirilen Mehmet Akif,  1923 yılında  İstanbul’a döndü. Abbas Halim

paşa’nın daveti üzerine  Mısır’a gitti. Kahire yakınlarındaki  Hilvan’a yerleşti.

Burada 6-7 yıl üzerinde çalıştığı  Kur’anı Kerim tefsirini tamamlamaktan vaz-

geçti.Çalışmalarını Yozgatlı İhsan’a teslim etti. Bu görev daha sonra Elmalı’lı

Hamdi Yazır’a verildi.

 

Siroz hastalığına  yakalanıncaya kadar,  Kahire’de ki  Camiat-ül

Mısriyye Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.Hava değişikliği

için önce Lübnan’a,  sonra Antakya’ya gitti.  17 Haziran 1936 günü ilerleyen

hastalığı nedeniyle  İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 günü İstanbul’da haya-

tını kaybetti. Cenazesi üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu, binlerce ki-

şinin katılımıyla  Edirnekapı Mezarlığına defnedildi. Şiirlerini “Safahat” adlı

eserinde topladı.

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Mart 2016
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
102657