İKİ ÇEŞİT İNSAN VARDIR.

İKİ ÇEŞİT İNSAN

İ k i   Ç e ş i t   İ n s a n
 

İki çeşit insan vardır.

Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen.

Zaman geçtikçe yüzsüzleşen..

 
Mehmet Akif ERSOY  

Ulaşım Bilgileri