HAFIZLIK EĞİTİMİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ…

hafız

Hafızlık Eğitiminde Motivasyonun Önemi…

HAFIZ(Arapça:الحفيظ),Arapça’da “korumak, ezberlemek” anlamına gelen hıfz (حفظ) kökünden türemiş bir sıfattır ve “koruyan, esirgeyen, gözeten ve ezberleyen” demektir.

Hafız Allah ( c.a.c )’ in yüce isimlerinden bir tanesidir.

İslâm geleneğindeKur’an-ı Kerim’in tamamını korumak, saklamak, ve gelecek nesillere sahih bir şekilde orijinal olarak aktarmayı hedef görüp ezberleyen kişiye hafız denir.

İslaminancının temeli olanKur’an-ı Kerim’i ezbere bilmek, ilk dönemlerden beri önemli bir ayrıcalık sayılmış ve toplumda saygı, hürmet ve sevgi görmüştür.

İlk hafız peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( s.a.s.) dir.

Ayetler nazil olup peygamberimize ulaştığında sevgili peygamberimiz gelen müjdeli haberleri belirten ayetleri sahabelerle paylaşır aynı zamanda ezberleyerek hafızasına nakşetmiştir.

Bunun yanı sıra bu uygulamayı sahabelere de aşılayarak son kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’i ezberletip hafızaya almaları, koruma işlemini başlatmış olup, halen bu işlem günümüzde aynı hassasiyet, gönüllülük ve fedakarlık içerisinde karşılaşılan sorunlara, sergilenen azim ve gayretlerin eşliğinde devam etmiş olup, gelecek zaman diliminde de aynı ilke ve prensipler içerisinde, yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan, durmadan, bıkmadan, usanmadan devam edecek Allah’ ın izni ile inşallah.

Hafız, Hak kelamına layık insan demektir. Hafız, Allah yoluna ömrünü adayan demektir.

Hafız; bin dört yüz sene önce İslam’ın doğuşu ile ilk vahiy indiğinde, insanlığa son davet olan kutsal kelamı koruma demektir.

Çünkü son kutsal kelam hafızlara emanettir.

Çile ile dolu dünyada günahlar birer tufan, birer fırtına gibi tecelli ettiği cehaletin kol kanat gezdiği, devrin en anlamsız ve manidar günlerinde, gecenin gündüzden gündüzün geceden ürperip korktuğu, batılın ve şirkin bütün endamıyla her tarafı kuşattığı bir zaman diliminde insanlığı aydınlatacak son kutsal dinin tecellisi ile son peygamber aracılığı ile Allah’tan gelen emir ve yasakların insanlara tebliği ile şereflenen Kur’an- ı Kerim eşliğinde;

Bir karanlıktan aydınlanış,

Bir serap deryasından uyanış,

Bir kirlenmiş kalplerde temizleniş,

Bir körkütük cehaletten kaçış,

Bir hakikate erişmenin arifesinde,

İnsanoğlunu huzur ve refaha eriştirecek İslam dininin kutsal kılavuzu olup değişmeyecek olan son kelamın güvenliği ve korunması görevi ile onurlandırılan gönül erleridir hafızlar.
Kur’an Kerim insanlara sılada vuslat çaresidir. Cana can katan canlar canı canan demektir.
Kur’an, Hafız İzan demektir. Hafız Rabbin sevip değer verdiği muştusudur.

Hafız dünyadaki buram buram özlenen ve her yerde aranan cennet kokusudur.
Hafız, hakka gidilen yolda Kur’an yolcusudur. Hafızın dili Kur’andır. Hafız, kalbinde sonsuz huzur olan canlı Kur’an demektir.

Hafız topluma helali ve haramı bildiren, halka Hakkı sevdiren nefsi terbiye edip saadete terfi ettiren nurlu beyan demektir. Hafızın her zaman yaşar Kur’an canında, zikrederek dolaşır bedeninde ve kanında, dil ile sunduğu sevgiyle kucağında, O nu saran huzur demektir. Hafız erişilmez şandır. Hafızlık yeryüzünde yaşanabilecek en büyük eşsiz heyecandır.

Günümüzde görüldüğü üzere hafızların önemi bilhassa hafızlık eğitimin gerekliliği hayli artmış olup, bu değer niteliği taşıyan kutsal Kelam Kur’ an-ı Kerim’ in daha iyi anlaşılabilir bir konuma getirilmesi için hafızların korunması, hafızlık eğitiminin temel müfredatları her zaman canlı ve diri tutulması sağlanmalıdır.

Günümüzde hafızlığın ne olduğu toplum tarafından gereğince bilinmemektedir.

Hafızlık bir ezber mantığı değildir.

Matematiksel bir kural olgusu içerisinde oluşturulan sıra dışı bir eğitim sisteminin yeryüzünde ki ilk uygulamasıdır.

Bir hafız her alanda başarılı olabilecek bilgi birikim ve kapasiteye erişebilir.

Bir hafız için zor hemen, imkansız ise biraz zaman alarak mümkün hale getirilebilir.

Hafız, herkes bir noktaya bakarken, o noktaların yöneldiği bakışları izleyerek sonuca olaşan olarak adlandırılır.

Hafız, gemilerin karada yüzebileceğini sezen erdemin yansıması demektir.

Hafız, hem sözel hem de sayısal anlamda başarılı olup geometriyi iyi bir şekilde kavrayarak öğrenecek zihinsel alt yapıya sahip olan demektir.

Bir hafızın beynindeki bütün hücreler, aynı anda ve zaman diliminde tek istikamet doğrultusunda belirtilen rotadan şaşmadan başlangıçtan sonuca kadar koordinasyon içerisinde plan ve prensiplere uyum esasına riayet ederek ilerleyen bir zihne sahip olduğu bilinmektedir.

Bir hafızın;

Algılama

Adaptasyon

Analitik düşünce

Kabiliyetleri hayli güçlü olup, içerisine düştükleri sorunları çözerek mutlaka galibiyetle ayrılacakları geçmişten günümüze tarihin her devrinde esasen bilinmektedir.

Tarihin derinliklerine indiğimizde hafızlara hıfz eğitimi esnasında önem arz eden öncelikli ilkeler alanında uzman akademisyenler yani alimler eşliğinde özenle aşılanmaktadır.

Bunlar;

Temizlik eğitimi

Ahlak eğitimi

Kuran- ı kerim eğitimi ( hafızlık )

Fıkıh, siyer, tefsir eğitimi

Edebiyat eğitimi

Astronomi ve fizik eğitimi verilmekteydi.

Bu eğitim metotlarına vakıf olarak eğitilen bir öğrenci zamanla muazzam bir zekâya sahip oluyor.

Yazdığını,

Gördüğünü,

Duyduğunu,

Okuduğunu,

Hiçbir zaman unutmuyor, aynı konuyu kapsayan bir süreç içerisine girdiğinde, geçmiş zaman dilimine bilinçaltına giderek o an ve zaman içerisinde gerçekleşen uygulama metodunu ve hadiseyi olduğu gibi yaşadığı zamana indirgeyebilmektedir.

Bu ise astronomi ve fizik bilimi açısından sırlı kapıların aralanmasına ön hazırlık oluşturmaktadır.

Alışılmışın ötesinde farklı ve sıradışı bir müfredat uygulaması eşliğinde son kutsal kitap olan Kur’ an- ı Kerim matematiksel bir sistem içerisinde hafızaya işlenerek kuruma altına alınmaktadır.

Böylece hem son kutsal kitap korunuyor aynı zamanda ise içeriği yine hafızlık eğitimi eşliğinde, fıkıh, siyer, ahlak, tefsir, tecvit eğitimi ile ilim ve bilim alanında ilerlemeler kat ediliyordur.

Bu matematiksel sistem içerisinde verilen hafızlık eğitimi sayesinde insan beynindeki beyin lobları her zaman canlı tutularak, hücrelerin koordinasyon içerisinde işlevselliği sağlanılmaktadır. Bu işlevsellikle bütün duyu organlarının gücünü artırmaktadır.

İslam medeniyetinin güçlü bir alt yapıya sahip olunması, ilim ve bilim alanında muazzam gelişmelere Müslümanların her zaman öncülük etmesi tarih biliminden de yola çıkılarak bilinen bir gerçektir. Bunu temin eden strateji mekanizmasının sırrı hafızlık eğitim sistemidir.

Günümüzde uygulanan hafızlık eğitim sistemini ele aldığımızda önem arz eden değerlerin unutulmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz.

Nitekim kıymet belirten bu farkın fark edilmesiyle birlikte eski değerlerin yeniden canlandırılması hedeflenmektedir.

Temel ilke; Hafızlık kutsal bir yolculuktur. Ne mutlu bu yolun yolcularına…dır.

Bugün ülkemizde; hafızlık eğitimi verilirken bunun yanı sıra bilimsel alanda verilen eğitimlerden de gereğince alınması hedeflenmektedir.

Örgün eğitim ve hafızlık eğitimin aynı anda verilmesi işlemi sağlanılmalıdır.

Hafızlık eğitimi, dikkat gerektiren, konsantrasyon sağlanması gerekilen, odaklanarak çözümlenen, motivasyon öncelikli bir eğitim sistemidir.

Bu uygulama tamamen bilimsel olup diğer bütün ilim katmanları da hafızlık eğitiminde uygulanan metotların ayrı ayrı kullanımı ile nazil olmaktadır.

Bütün hücreler çalışmaya başlarsa sistem o zaman güç kazanır. Bu bilimsel örnekten yola çıkarak belirtmek isterim ki;

Beyindeki hücrelerin her an hareket halinde olup, işlevsellik kazanarak göreve hazır olduğu bir insan türü varsa bilin ki o bir hafızdır.

Kuran sırlarla dolu kutsal bir kitaptır.

Her harfin insan vücudunda bir organ ile bağlantısı vardır.

Her harekenin insan beyninde ki beyin lopları ile bağlantısı vardır.

“Sol beyin sadık bir hizmetçi, sağ beyin ise kutsal bir armağandır.”
Sol ve sağ yarım kürelerden (loplardan) oluşan insan beyni oldukça gizemli bir organdır. Bilim adamları beynimizin her iki tarafının farklı görevleri olduğu, yarım kürelerin birbirleriyle iletişim, paylaşım, koordinasyon ve işbirliği içinde çalışarak, duygu, düşünce, karar ve davranışlarımızı yönettiği konusunda hem fikirdirler.
İnsanların öğrenme tarzları, kişilikleri, davranış biçimleri gibi pek çok özellik, beynimizin hangi yarımküresinin diğerine daha baskın olduğuna göre farklı biçimde ortaya çıkar. Bu gerçek, bir eğitim programı uygulanırken, öğrencilerin gelişimi açısından oldukça önemlidir.

Tecvit eğitim sistemi ile yetişen hafızlar aynı zamanda beden ile beyin arasında koordinasyon işlemini sağlamış başarılı bir birey haline getirilir.

Böylece insan vücudundaki bütün hücrelerin işlevsellik kazandırılmasının yanı sıra koordinasyon mekanizmasının beyin aracılığı ile sağlanılması, beynin kalp ile her an iletişimde olması mümkün hale gelmiştir.

Bir hafız;

Mantık oluştuktan sonra çalışır. Önce ona aydınlatıcı bir sunum yapılmalıdır.
Sevginin mantığını inceler. Hayal ile gerçek arasında ki farkı her zaman görür.
Akademiktir. Bilginin doğruluğuna her zaman önem verir.
Sözel düşüncelere sahiptir. Değerlendirme yaparak sonuca varır.
Mantıklı sonuçlara ulaşır. Duygusal hareket etmekten çok diplomasi kurallarına göre stratejik incelemeler yapar.
Bilimsel ve matematiksel işlemlerde her zaman başarılıdır.
Dil. yazı. konuşma alanında maharetli olup, şiir ve makalelerle çevresini aydınlatır.
Çalışırken sessiz ortamlar tercih eder. Odaklanarak sonuca ulaşır. Bu işlem esnasında anı düşünmez. Geçmişten ibret alır, ana sahip olur, yarına odaklanır, onun için hedef her zaman yarından sonrasıdır.
(Prosedür) Kuralcıdır. Kanunlara her zaman riayet eder.
Soru-yanıt sınavlarında başarılıdır. Münazaralarda her zaman galip gelir.
Objektiftir.  Tarafsızlık onun için bir ilkedir. Adaletli bir şekilde sonuca ulaşır.
Hayatın her alanında aktif bir şekilde yaşam sürer.
Tertipli ve disiplinlidir.
Pratik zekaya sahiptir. Problem çözmek ve sonuca ulaşmak onun için bir eğlence aracıdır.
Detaylara her zaman önem verir.
İnsanların isimlerini hatırlar, ikili ilişkilere her zaman önem ve özen gösterir.
Kazanç odaklıdır. Her plan ve program titizlikle hazırlanıp ve uygulanarak sonuca ulaşılır.
Düşünerek tepki verir, fevri ve agresif davranmaktan her zaman kaçınırlar. Sessizdirler, sakindirler ama ilkeleri çiğnendikleri ve kutsalına zeval geldiğinde bir volkan gibi patlayıp etkisi ağır tatlı ve her an hissedilebilir hamleler gerçekleştirirler.
Bilgileri ayrıştırıp düzenler. Asla verileri karşılaştırmadan hareket etmezler.
Ciddiyet sahibidirler. Ama hoş görü ve tevazudan geri kalmazlar.
Dikkatli ve temkinlidirler. Her an hassas düşünceler içerisinde yaşarlar.

Tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi farkında olarak ya da olmayarak beyin loplarının her ikisini de mümkün olduğunca dengeli kullanmalarıdır. İslam medeniyetini göz önüne alarak tarihin farklı devirlerinde büyük buluşlar ve zorlu engelleri aşıp mücadeleyi zaferle sonuçlandıran usta komutan ve serdarların gizemli özelliklerine baktığımızda ortaya çıkan en ayrıntılı sonuç mutlak suretle onların başarılı birer hafız olduklarını görmekteyiz.

Bugünlerde moda olan kişisel gelişim ve zihin güçlendirme eğitim metotlarını ele aldığımızda, bu uygulamaya dünyanın her yerinde rastlandığı, gün geçtikçe zihnin kullanımının zorlanmasından dolayı dışarıdan destek alınmasının arttığı görülmektedir.

Burada uygulanan temel unsur;

Beyin kas gibidir ne kadar çok kullanılırsa o kadar güçlenir. Vücudun daha sağlıklı olması için spor ne kadar önemli ise, beynin gelişmesi ve zihnin güçlenmesi içinde  Mental Aritmetik Eğitimi o kadar önemlidir.

Çeşitli zihinsel egzersizler ve bilimsel çalışmalarla zayıf olan beyin lobu güçlendirilebilir.

Mental Aritmetik Eğitiminde amaç, beynin her iki lobunun daha güçlü ve dengeli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Tıp uzmanlarının belirttiği bilimsel uygulama asırlar evvel yine bilimsel değerler öncelikli olup oluşumundan günümüze kadar gelen hafızlık eğitim sisteminin bizzat kendisidir.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Yeryüzünde her nerede bir fitne zuhur etmişse bunu ıslah edecek birey mutlak suretle bir hafızlardır.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Yeryüzünde eşi benzeri bulunmamış icatları keşfedecek bir bilge varsa, o mutlak suretle bir hafızdır.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Yeryüzünde savaşları barışla onurlandıracak bir serdar varsa, o mutlak suretle bir hafızdır.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Yeryüzünde ilim ile bilimi bütünleştirip insanlığın hizmetine sunacak bir dahi varsa, o mutlak suretle bir hafızdır.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Yeryüzünde kargaşanın kol kanat gezip bilgi kirliliğinden, bilge görünümlü bilgisizlerden her tarafın kaosa sürüklendiği, düzenin sarsıldığı bir zaman diliminde sistemi yeniden inşa edecek mekanizmayı kuracak deha varsa, o mutlak suretle bir hafızdır.

Bu değerleri günümüzde ön planda tutarak canlandıracak stratejik eğitim metotları eşliğinde hayata geçirildiği süre zarfı içerisinde başarı kaçınılmaz olacaktır.

Kökü ezelde ve dalı ebed de bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik…

Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk’ün de yine bir buçuk asırdır işte bu hasta batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistem ve mezhep, ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslâm’da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslâm âlemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik…

“Kim var! ” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım! ” cevabını verici, her ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur! ” duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik…

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik…

Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle, zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik…

Diyen üstad Necip Fazıl KISAKÜREK’ in hayalindeki gençlik hafızlık erdemi ile onurlanıp taçlanan gençlikten hasıl olmaktadır.

Çünkü üstadın bizlere miras bıraktığı hitabesinde hafızın genel özellikleri sıralanmaktadır.

Hafızlık bilgeliğin ilk adımı, bilginin gizli anahtarıdır.

Bilgi güçtür,

Bilgi kuvvettir,

Bilge, güçteki kudrettir,

Kudretsiz kuvvet bilgisizlikten hâsıl olur,

Bilgisiz kuvvet uçar akıllardan, gökyüzünde fasıl olur,

Bilgili kuvvet kudrete bürünür, gerektiğinde kendiliğinden hazır olur,

Bilge adaletin karşısında boynu kıldan ince, adaletsizliğin karşısında sancakta nazır olur.

Bilgi stratejidir, hamur gibi yoğurur onu bilge strateji uzmanı,

Bilge, bilgi eşliğinde düzen kurup, bilgisiz düzensizliği bozmalı,

Bilgi ile bilgeyi kavuşturan hafızlık sistemine sahip çıktığı için güçlü idi asırlardır ceddim Osmanlı…

Araştırmacı Yazar
Serdar BOZDOĞAN

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Mart 2016
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
102660