AHLAK SINAV SORULARI

 1. Kişinin söz ve davranışlarının dışa yansımasına ne denir?
a) İman   b) Ahlak c) Sabır d) Sağır

 

 1. Ahlak kaça ayrılır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

 

 1. İnsanın söz ve davranışlarına, vicdanına ve değerlerine ne yön verir?
a) İman b) Salih Amel c) Kibir d) Gurur

 

 

 1. “Mü’minlerin iman açısından en mükemmel olanı ………. en iyi olanıdır.” Hadisi şerifin boşluk kısmına ne gelmelidir?
a) Sabırı b) Ameli c) Ahlakı d) İmanı

 

 

 1. Namaz ibadeti bizleri nelerden korur?
a) Şeytandan b) Cinlerden c) Melekler-den d) Kötülük-lerden

 

 1. Ahlaki görevlerini yerine getiren insan ne kazanır?
a) Para b) Sevap c) Sabır d) İman

 

 

 1. Güzel ahlakımızı öğrenebileceğimiz ana kaynaklar nelerdir?
a) Kur’an ve Sünnet b) Kur’an c) Sünnet d) Kütüb-ü Sitte
       
 1. Allah’ın son vahyini bizlere kim tebliğ etmiştir.
a) Cebrâil b) Hocalar c) Diyanet d) Peygam-berimiz

 

 1. İnsanların dudağı ile kalbi arasındaki uyumluluğu bize neyi hatırlatır?
a) Duyguyu b) Düşünceyi c) Doğruluğu d) Bilmeyi

 

 

 1. “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” bu sözü kim söylemiştir?
 a) Peygam-berimiz b)  Mevlana c) Ayet d) Hadis

 

 

 1. Gönülden yapılan harcamaya ne denir?
a) İnfak b) Gönüllü c) İhlas d) Niyet

 

 1. Zengin ile fakir arasındaki sevgi bağını ne sağlar?
a) Sadaka b) Selam c) Kelime-i Şehadet d) Kelime-i Tevhit
       
 1. Utanma duygusuna ne ad verilir?
a) Çekinme b) Korkma c) Sakınma d) Haya

 

 1. İnsanların en güveniliri kimdir?
a) Mevlana b) Şemsi Tebrizi c) Peygam-berimiz d) Cebrâil

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi münafığın alâmetlerindn değildir?
a) Güzel söz söylemek b) Yalan söylemek c) Emanete hıyanet etmek d) Sözünde durmamak

 

 1. Adaletli ve adil birinden insan ne bekler?
a) Güzel davranmasını b) Söz söylemesini c) Herkesin hakkını gözetmesini d) Konuş-masını

 

 1. “Mü’minler ancak kardeştir” cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hadis b) Ayet c) Güzel söz d) Ata sözü

 

 

 1. Aynı duyguyu, düşünce ve inançları paylaşanlara ne denir?
a) Arkadaş b) Kan Kardeşi c) Dost d) Din Kardeşi

 

 1. İnsanları olaylar karşısında olgunlaştıran, güçlendiren ve geliştiren nedir?
a) Sabır b) Örf c) Adalet d) Gelenek

 

 

 1. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “ ……….. dediğin felaketle karşılaştığın ilk anda dayanmaktır. Boş bırakılan yere hangi kelime gelmesi gerekir?
a) İman b) İhlas c) Sabır d) Niyet

 

 1. “Komşu komşusunun külüne muhtaçtır” sözünde anlatılmak istenen nedir?
a) Dostluk b) Yardım-laşma c) Beraber gezme d) Eve gidip gelme

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?
a) Aldatmak b) Kibir c) Hoşgörü d) Zulüm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi çirkin görülen davranışlardan biridir?
a) İftira b) Adalet c) Saygı d) Sabır

 

 1. Hayatın tüm alanlarında insanların birbirleri ile olan ilişkilerinden doğan karşılıklı haklara ne denir?
a) Adalet b) Töre c) Örf d) Kul hakkı

 

 1. “Kul hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur.” Aşağıdakilerden hangisi manevi olan bir kul hakkıdır?
a) Hırsızlık b) Tefecilik c) Lakap Takma d) Rüşvet

 

 1. Hangi kelime, yapılan hataları affetmek, anlayışla karşılamak manasına gelir?
a) Cömertlik b) Hoşgörü c) Cesaret d) Güven

 

 1. Hangi kelimen “kibar olmak, incitmeden ve tatlı dille konuşmak” anlamına gelir?
a) Sabır b) Şefkat c) Nezaket d) Adalet

 

 1. Aşağıdaki hangi iki kelime bir birinin zıddı değildir?
a) Adalet – Zulüm b) Nezaket – Kabalık c) Doğruluk – Yalan d) Hoşgörü – İyilik

 

 1. Allah’ın verdiği nimetlere karşı yapmamamız gereken şey nedir?
a) Nankörlük b) Dua c) Şükür d) Tövbe

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi “adalet” kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
a) Cahillik b) Zulüm c) Hırsızlık d) Tembel-lik

 

CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. B
 3. A
 4. C
 5. D
 6. B
 7. A
 8. D
 9. C
 10. B
 11. A
 12. A
 13. D
 14. C
 15. A
 16. C
 17. B
 18. D
 19. A
 20. C
 21. B
 22. C
 23. A
 24. D
 25. C
 26. B
 27. C
 28. D
 29. A
 30. B

 

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Şubat 2016
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
102660