İTİKAT SINAV SORULARI

 1. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir?
a) İslâmın Şartları b) İmanın Şartları c) Namazın Şartları d) Abdestin Şartları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır?
a) İhlas Suresi b) Nas Suresi c) Kevser Suresi d) Felak Suresi

 

 1. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?
a) Allah’ın Herşeyi Görmesi b) Allah’ın Herşeyi İşitmesi c) Allah’ın Herşeye Gücü Yetmesi d) Allah’ın Var Olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Zâti” sıfatlarındandır?
a) Vahdaniyet b) Hayat c) Kudret d) Semi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarındandır?
a) Emanet b) Fetanet c) Beka d) Tebliğ

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın isimlerinden değildir?
a) Rahman b) Samed c) İslâm d) Şahid

 

 1. Kelime-i Şehâdet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lâilâhe illallah Muhammedurrasûlüllah b) Eşhedü ellâ ilâhe illallah Muhammedürrasülullah c) Veeşhedüenne Muhammeden abdühü ve rasûlüh d) Eşhedü ellâilâhe illallah ve eşhüdü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh
       
 1. Kelime-i Şehâdeti söyleyen ve İslâm’a gönülden teslim olan kişiye ne denir?
a) Mü’min b) İslâm c) İnsan d) Müslüman

 

 1. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri yoldur. b) Mecbur olarak kabul edilen Allah kanunu c) Akıl sahibi insanların kendi seçimleriyle tercih ettikleri onları iyi, güzel ve doğru olan şeylere yönlendiren ilâhi öğütler bütünüdür. d) Bütün insanların inanmak zorunda oldukları Allah sözüdür.

 

 1. Barış ve esenlik, selâmet, bağlanma, boyun eğme, teslim olma, selâm verme neyin tarifidir?
a) Barış b) Özgürlük c) Din d) İslâm

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm dininin temel özelliklerinden değildir?
a) İnsana kolaylıklar sunan, fakat kolayca uygulanamayan dindir b) İlâhi bir dindir. c) İnsan yaratılışına uygundur. d) Aklın ve vicdanın rahatlıkla anlayabileceği ve kabulleneceği bir dindir.
 1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın şartlarından değildir?
a) Namaz Kılmak b) Allah’tan başkasına kulluk etmemek c) Zekat vermek d) Hacca gitmek
       
 1. Hangisi imanın şartlarından değildir?
a) Allah’ın varlığına birliğine inanmak b)  Peygamber-lere inanmak c) Ahlak kurallarına inanmak d) Ölümden sonra dirilişe inanmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi imanın tam tarifidir?
a) Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmemek b) Güvene-rek onaylamak c) Şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmek, doğrulamak güven duyarak onaylamak d) Allah’a inanmak

 

 1. İnsanı en mutlu ve huzurlu yapan özellik nedir?
a) İnanç b) Zenginlik c) Çok okumak d) İyi bir işte çalışmak
 1. Hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Mü’minler için dua ederler b) Gece gündüz Allah’ı zikrederler c) Oruç tutarlar d) Nurdan yaratılmışlardır
 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın sağında ve solunda bulunur?
a) Cebrail b) Mikâil c) Kirâmen Kâtibin d) Münker Nekir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
a) Bol bol tövbe ederler b) Bol bol teşbih ederler c) Son derece süratli varlıklardır d) Güzel koku ve güzel sözlerden hoşlanırlar
 1. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerindendir?
a) Allah’a kulluk ve ibadetle mükelleftirler b) Nurdan yaratılmışlardır c) İnsanları korumakla görevlidirler d) Dişilikleri ve erkeklikleri yoktur

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerindendir?
a) Cinlerdende, insanlardanda olabilirler b) İnsanı kötülükten men ederler c) Allah’ın emrinden hiç çıkmamışlardır d) Nurdan yaratılmışlardır

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi mü’minin özelliklerinden biri değildir?
a) Namazda huşu içindedirler b) Zekatlarını verirler c) Faydasız ve boş şeyden yüz çevirirler d) İnsanların kusurlarını araştırırlar

 

 1. Münâfığın özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnanır gibi gözükür fakat kalpten inanmaz b) Kalbi ile inanır dili ile inandığını söyler c) Allah’ın eşi ve benzeri olduğunu kabul eder d) İslâm’ın temel esaslarından bir kısmını kabul eder

 

 1. Araştırma ve inceleme sonucu oluşan bilinçli imana ne denir?
a) Taklid-i İman b) Tecrübi İman c) Tahkiki İman d) Temsili İman

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah ile iletişim kurma yollarından biri değildir?
a) Dua Etmek b) Namaz Kılmak c) Kur’an Okumak d) Çalışmak

 

 1. “Eğer gökte ve yerde Allah’tan başka ilâh olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu” âyeti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Birliğini b) Kudretini c) Rahmetini d) Kelâmını

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleğin görevlerinden değildir?
a) Vahiy Getirmek b) Sorgu Sual Sormak c) Tabiat Olaylarıyla İlgilenmek d) Kıyamet Günü Sûra Üfürmek

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarındandır?
a) Hayat b) Kıdem c) Tekvin d) Kudret

 

 1. Tabiat üstü olduğu ileri sürülen bazı yöntemlere başvurarak faydalar elde etme yada birine zarar verme çabası olan, fakat dinimizde kesinlikle yasaklanan şeye ne denir?
a) Ruh Çağırma b) Büyü c) Nazar d) Reenkarnasyon

 

 1. Gelecekten ve bilinmeyenden haber verme gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma gibi iddialarla kullanılan çeşitli tekniklerin ortak adına ne denir?
a) Büyü b) Kurşun Dökme c) Falcılık d) Hiçbiri

 

 1. Dinin ve dini olan herşeyin karşısında şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alan harekete ne denir?
a) Satanizm b) Şintoizm c) Budizm d) Hepsi

 

 

CEVAP ANAHTARI

 1. B
 2. A
 3. D
 4. A
 5. C
 6. C
 7. D
 8. D
 9. C
 10. D
 11. A
 12. B
 13. C
 14. C
 15. A
 16. C
 17. C
 18. A
 19. A
 20. A
 21. D
 22. A
 23. C
 24. D
 25. A
 26. B
 27. B
 28. B
 29. C
 30. A

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Şubat 2016
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
102660