SİYER VE AHLAK DERSİ SORULARI

SORU   -1 HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN ANNE VE BABASININ ADLARI NELERDİR?
CEVAP -1 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in babası Abdullah’tır. Abdullah’ın babası, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan ve Mekke’nin ileri gelenlerinden Abdülmüttalib’tir.

Annesi, Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundan Vehb’in kızı Âmine’dir.

 

SORU   -2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) NEREDE DOĞDU, SÜT ANNESİNİN ADI NEDİR?
CEVAP -2 Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), 571 yılı Nisan’ın 20’sine rastlayan Rebiu’l-Evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’de dünyaya geldi.

Sa’d kabilesinden Halime’dir.

SORU   -3 HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN DOĞDUĞU GECE DÜNYADA NE GİBİ OLAYLAR OLDU?
CEVAP -3 O gece:

1) İran’da hükümdar (Kisra) sarayının ondört sütunun yıkılmış,

2) Sava gölü kurumuş,

3) Bin yıldan beri yanan Mecusiler (ateşe tapanlar)’ın tapındıkları ateşler birdenbire sönmüştü.

SORU   -4 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMLERİN YANINDA BÜYÜDÜ?
CEVAP -4 Sa’d kabilesinden Halime Hatun’un yanında beş yaşına kadar kaldı.

Annesi Âmine’nin yanında 6 yaşına kadar kaldı.

Baba ve anneden öksüz kalan Hz. Muhammed (s.a.v.), dedesi Abdülmuttalib’in yanında sekiz yaşına kadar kaldı.

Daha sonra amcası Ebû Tâlib’in yanında kaldı.

SORU   -5 HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’İN KAÇ ÇOCUĞU OLMUŞTUR?
CEVAP -5 Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.
SORU   -6 HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E İLK VAHİY NE ZAMAN VE NEREDE GELMİŞTİR?
CEVAP -6 Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Milâdi 610 yılının Ramazan ayında Hira dağındaki mağara da ilk vahiy gelmiştir.
SORU   -7 HZ. MUHAMMED (S.A.V)’E İLK VAHİY KAÇ YAŞINDA GELDİ?
CEVAP -7 Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk vahiy geldiğinde 40 yaşındaydı.
SORU   -8 İLK MÜSLÜMANLAR KİMLERDİR?
CEVAP -8 Peygamberimize önce eşi Hz. Hatice, ondan sonra çocuklardan Hz. Ali, köle iken hürriyetine kavuşmuş olan Zeyd b. Harise ve büyüklerden Hz. Ebu BLekir inan ederek Müslüman oldular.
SORU   -9 PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN MİRACA ÇIKMIŞTIR?
CEVAP -9 Peygamberimiz hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi mi’rac’a çıkmıştır.
SORU   -10 MİRAC HEDİYELERİ NELERDİR?
CEVAP -10 Mi’rac da kendisine üç şey verilmiştir:

1) Bakara sûresinin son iki ayeti, (Âmenerresûlü),

2) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi,

3) Mi’rac hediyesi olarak beş vakit namaz.

SORU   -11 HİCRET NE DEMEKTİR?
CEVAP -11 İslâm tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesine “Hicret” denir.
SORU   -12 HİCRET HANGİ TARİHTE OLMUŞTUR?
CEVAP -12 Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti M. 622 yılında olmuştur.
SORU   -13 İSLÂM TARİHİNDE YAPILAN İLK MESCİT HANGİSİDİR?
CEVAP -13 İslâm tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi’dir.
SORU   -14 MESCİD-İ NEBEVİ NEDİR VE NEREDEDİR?
CEVAP -14 Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mescididir. Medine’dedir.
SORU   -15 ENSAR KİME DENİR?
CEVAP -15 Medine’nin yerli halkına, muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı “Ensar” denir.
SORU   -16 MUHACİR KİME DENİR?
CEVAP -16 Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir” denir.
SORU   -17 ASHAB-I SUFFE KİMLERE DENİR?
CEVAP -17 Mescid-i Nebevi’nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yerde barınanlara “Ashab-ı Suffa” denir.
SORU   -18 BEDİR SAVAŞI HANGİ TARİHTE KİMLERLE OLMUŞTUR?
CEVAP -18 H.2 / M.624 tarihinde Mekkeli müşriklerle, Müslümanlar arasında olmuştur.
SORU   -19 UHUD SAVAŞI NE ZAMAN VE KİMLERLE OLMUŞTUR?
CEVAP -19 H.3 / M.625 tarihinde Mekkeli müşriklerle, Müslümanlar arasında olmuştur.
SORU   -20 HENDEK SAVAŞI NE ZAMAN VE KİMLERLE OLMUŞTUR?
CEVAP -20 H.5 / M.626 tarihinde Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında olmuştur.
SORU   -21 HUDEYBİYE ANTLAŞMASI NE ZAMAN VE KİMİNLE YAPILMIŞTIR?
CEVAP -21 H.6 / M.628 tarihinde Hudeybiye denilen yerde Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında olmuştur.

 

SORU   -22 MEKKE HANGİ TARİHTE FETHEDİLDİ?
CEVAP -22 Mekke’nin Fethi H.8 / M.630 tarihinde olmuştur.
SORU   -23 VEDA HACCI NE ZAMAN YAPILDI?
CEVAP -23 Veda Haccı H.10 / M.632 tarihinde yapılmıştır.
SORU   -24 PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN VE NEREDE VAEFAT ETTİ?
CEVAP -24 Peygamberimiz 63 yaşında iken; 12 Rebiu’l-evvel Pazartesi, H.10/M.632 tarihinde Medine’de vefat etmiştir.
SORU   -25 PEYGAMBERİMİZİN KABRİ NEREDEDİR?
CEVAP -25 Peygamberimizin kabri Medine’de, O’nun kabrinin bulunduğu yere “Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
SORU   -26 AŞERE-İ MÜBEŞŞERE NE DEMEKTİR?
CEVAP -26 Peygamberimiz (s.a.v.) ashabından on kişinin cennete gireceklerinin müjdelemiştir. Bunlara “Aşere-i Mübeşşere” denir. Anlamı; Cennetle müjdelenen on kişi demektir.
SORU   -27 AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’DEN 2’SİNİN İSMİNİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -27 İsimleri şunlardır:

1) Hz. Ebû Bekir,

2) Hz. Ömer,

3) Hz. Osman,

4) Hz. Ali,

5) Talha,

6) Zübeyir,

7) Abdurrahman b. Avf,

8) Sa’d b. Ebi Vakkas,

 

 

9) Said b. Zeyd,

10) Ebû Ubeyde b. Cerrah,

 

 

SORU   -28 ASHAB KİME DENİR?
CEVAP -28 Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere “Ashab” denir.
SORU   -29 PEYGAMBERİMİZ TÂİFE NİÇİN GİTTİ?
CEVAP -29 Ebû Talib’le Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşriklerin Peygamberimize eziyeti artırmaları üzerine Peygamberimiz Taif halkını İslâm’a davet etmek için ilk Müslümanlardan Zeyd  İbni  Harise’yi yanına alarak Taif’e gitti.
SORU   -30 2. AKABE BİATI NEREDE YAPILDI?
CEVAP -30 Akabe denilen yerde yapıldı.
SORU   -31 2. AKABE BİATI KAÇ KİŞİ İLE YAPILDI?
CEVAP -31 Bu yıl Medine’deki Müslümanlardan 75 kişilik bir grup Mekke’ye geldi. Bunlardan ikisi kadındı.
SORU   -32 DARUN NEDVE NEDİR?
CEVAP -32 Müşriklerin toplantı yaptıkları yer. Burada Müslümanların aleyhine kararlar alıyorlardı.
SORU   -33 UHUT SAVAŞINDA MÜSLÜMANLAR NİÇİN MAĞLUP OLDU?
CEVAP -33 Okçu birliğinin ayrılması sonucu Müslümanlar galip iken mağlup duruma düşmüşlerdir.
SORU   -34 TEBÜK SEFERİ NİÇİN YAPILDI?
CEVAP -34 Bizans İmparatorluğu İslâm’ın yayılmasını önlemek için savaş hazırlığına başladı. Hıristiyan olan Araplar da onunla birlikte olunca düşman kuvvetlerini dağıtmak üzere Peygamberimiz 30.000 kişilik bir orduyla Tebük’e hareket etti.
SORU   -35 1. AKABE BİATI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILDI?
CEVAP -35 Peygamberliğin 12. yılında Akabe denilen yerde yapıldı.
SORU   -36 PEYGAMBERİMİZ TÂİF’TE NASIL KARŞILANDI?
CEVAP -36 Taifliler İslâm’ı kabul etmedikleri gibi Peygamberimizin oradan çıkıp gitmesini istediler. Bununla da kalmayıp Peygamberimizi taşa tuttular.
SORU   -37 AHLAK NEDİR?
CEVAP -37 Ahlak, insanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
SORU   -38 GÜZEL AHLAK NEDİR?
CEVAP -38 Organlarımızın hareketleri ruhumuza bağlıdır. Ruhumuza iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları iyi olur. Bunlara güzel ahlâk denir.
SORU   -39 KÖTÜ AHLAK NEDİR?
CEVAP -39 Organlarımızın hareketleri ruhumuza bağlıdır. Ruhumuza kötü alışkanlıklar yerleşirse davranışlar kötü olur. Bunlara da kötü ahlak denir.
SORU   -40 İLİM ÖĞRENMEK ERKEK VE KADIN İÇİN NEDİR?
CEVAP -40 İslâm dini akla olduğu gibi bilgiye de üstün bir değer vermiş, daima okumayı ve öğrenmeyi emretmiştir.

Peygamberimiz: “İlim öğrenmek erkek ve kadın her müslümana farzdır.” Buyurmuştur.

SORU   -41 İSLÂM DİNİNDE AHLAKÎ GÖREVLER KAÇA AYRILIR?
CEVAP -41 İslâm dininde ahlâkî görevler başlıca beş kısımdır:

 

1) Allah’a, Peygambere ve Kur’an’a karşı görevlerimiz,

2) Kendi şahsımıza karşı görevlerimiz,

 

3) Ailemize karşı görevlerimiz,

4) Vatan ve milletimize karşı görevlerimiz,

5) Bütün insanlara karşı görevlerimiz,

SORU   -42 “TEMİZLİK İMANIN YARISIDIR” SÖZÜ KİME AİTTİR?
CEVAP -42 Peygamberimize aittir:

Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.” Buyurarak dinimizin temizliğe verdiği önemi belirtmiştir.

SORU   -43 YEMEĞE BAŞLARKEN NE DEMELİ, BİTİNCE NE DEMELİYİZ?
CEVAP -43 Yemeğe başlarken “Bismillah”, yemek bitince de “Elhamdülillah” demeliyiz.
SORU   -44 AİLENİN TARİFİNİ YAPINIZ?
CEVAP -44 Karı-koca, ana-baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğuna aile denir.
SORU   -45 İSTANBUL KİM TARAFINDAN FETHEDİLDİ?
CEVAP -45 İstanbul’un alınması büyük Türk Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’e ve onun kahraman askerine nasip olmuş, Fatih ve onun askeri Peygamberimizin müjdesine ve övgüsüne hak kazanmıştır.
SORU   -46 MÂTURİDÎ MEZHEBİNİN KURUCUSU KİMDİR?
CEVAP -46 İtikat’da Maturidi Mezhebinin kurucusu Ebû Mansur Maturi Hazretleridir.
SORU   -47 İSTİKLÂL MARŞINI KİM YAZMIŞTIR?
CEVAP -47 Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY yazmıştır.
SORU   -48 ŞEHİD KİME DENİR?
CEVAP -48 Allah yolunda, din, vatan ve millet uğrunda savaşırken ölenlere “şehit” denir.
SORU   -49 GAZİ KİME DENİR?
CEVAP -49 Allah yolunda, din, vatan ve millet uğrunda savaşırken sağ kalanlara “gazi” denir
SORU   -50 SELAM VERMEK NEDİR, SELAM ALMAK NEDİR?
CEVAP -50 Müslümanlar birbirleri ile karşılaşınca selamlaşır ve tokalaşır. Selâm vermek sünnet, verilen selâmı almak farzdır.
SORU   -51 BİR MÜSLÜMANIN DİĞER MÜSLÜMANA KAÇ GÜNDEN FAZLA DARGIN DURMASI HELAL OLMAZ?
CEVAP -51 Peygamberimiz: “Bir müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz.” Buyurmuştur.
SORU   -52 KÂBE-İ MUAZZAMA NEREDEDİR?
CEVAP -52 Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindedir.
SORU   -53 HZ. EBÛBEKİR KİMDİR?
CEVAP -53 Peygamberimizin kayınpederi ve Müslümanların ilk halifesidir.
SORU   -54 PEYGAMBERİN AMCASI VE MÜSLÜMANLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI KİMDİR?
CEVAP -54 Ebû Leheb’dir.
SORU   -55 HZ. MUHAMMED (S.A.V.)’E BU İSMİ KİM VERMİŞTİR, MAKSADI NEDİR?
CEVAP -55 Dedesi Abdülmuttalip büyük bir ziyafet vererek sevgili torununa Muhammed adını koydu.

Maksadı: “O’nu gökte Hak, yerde halk övecektir” diye koymuştur.

 

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Şubat 2016
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
102666