İTİKAT DERSİ SORULARI

 

SORU   -1 DİN NEYE DENİR?
CEVAP -1 Din, akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran ilâhi bir kanundur.
SORU   -2 DİNLER KAÇA AYRILIR?
CEVAP -2 Dinler başlıca üç kısma ayrılır:

1) Hak Din,

2) Muharref Dinler,

3) Bâtıl Dinler,

SORU   -3 KELİME-İ TEVHİT NEDİR, MANASI?
CEVAP -3 لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Peygamberidir.”

SORU   -4 KELİME-İ ŞEHADET NEDİR, MANASI?
CEVAP -4 اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve Peygamberidir.”

 

SORU   -5 İMANIN ŞARTLARINI SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -5 İman’ın şartları altıdır ve şunlardır:

1) Allah’a,

2) Allah’ın meleklerine,

3) Allah’ın kitaplarına,

 

4) Allah’ın Peygamberlerine,

5) Ahiret gününe,

6) Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna, inanmaktır.

SORU   -6 İNANÇ YÖNÜNDEN İNSANLAR KAÇA AYRILIR?
CEVAP -6 İnsanlar inanç yönünden üç kısma ayrılır:

1) Mü’min,

2) Münafık,

3) Kâfir,

SORU   -7 İNSANIN İLK GÖREVİ NEDİR?
CEVAP -7 İlk görevimiz, bizi yaratan ve yaşatan Allah’a inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır. Allah’a doğru olarak inanmak ve yüce Varlığını iyi tanıyabilmek için Allah’ın sıfatlarını öğrenmemiz gerekir.
SORU   -8 ALLAH’IN KAÇ SIFATI VARDIR?
CEVAP -8 Allah’ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan altı tanesine “Zâti” sıfatlar, sekiz tanesine de “sübûtî” sıfatlar denir.
SORU   -9 BİR MÜSLÜMAN ALLAH’A NASIL İNANIR?
CEVAP -9 Müslüman Allah’a şöyle inanır:

Allah vardır ve birdir. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah yaratıklardan hiç birine benzemez. Allah’ın varlığı kendindendir. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıklar O’na muhtaçtır.

SORU   -10 MELEKLER NASIL VARLIKTIR?
CEVAP -10 Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur.

Melekler, Allah’ın sevgili kullarıdır. Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, hiç günah işlemezler.

SORU   -11 MELEKLERİ NİÇİN GÖREMİYORUZ?
CEVAP -11 Melekler nurdan yaratılmış lâtif varlık oldukları için biz onları göremiyoruz.
SORU   -12 BAŞLICA MELEKLERİN İSİMLERİNİ SAYINIZ?
CEVAP -12 1) Cebrâil,

2) Mikâil,

3) İsrâfil,

4) Azrâil,

 

5) Kirâmen Kâtibin,

6) Münker ve Nekir,

7) Rıdvan,

8) Mâlik,

 

 

SORU   -13 İSRAFİL MELEĞİN GÖREVİ NEDİR?
CEVAP -13 Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
SORU   -14 CEBRAİL MELEĞİN GÖREVİ NEDİR?
CEVAP -14 Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah’ın kitaplarını peygamberlere getirmektir.
SORU   -15 VAHİY NE DEMEKTİR?
CEVAP -15 Vahyin sözlük anlamı: Bir şeyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir.

Vahyin dini terim olarak anlamı: Allah tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgidir.

SORU   -16 KAÇ ÇEŞİT VAHİY VARDIR?
CEVAP -16 1) Sâdık rüya,

2) İlhâm yoluyla vahy,

3) Perde arkasından kelâm,

4) Bir elçi (melek) vasıtasıyla olan vahy,

SORU   -17 İLAHİ KİTAPLARI SAYINIZ?
CEVAP -17 1) Tevrat,

2) Zebur,

3) İncil,

4) Kur’an-ı Kerim,

SORU   -18 İNCİL HANGİ PEYGAMBERE İNMİŞTİR?
CEVAP -18 İsâ (a.s.)’a gönderilmiştir.
SORU   -19 ZEBUR HANGİ PEYGAMBERE İNMİŞTİR?
CEVAP -19 Dâvut (a.s.)’a gönderilmiştir.
SORU   -20 TEVRAT HANGİ PEYGAMBERE İNMİŞTİR?
CEVAP -20 Musa (a.s.)’a gönderilmiştir.
SORU   -21 KUR’AN-I KERİM  NASIL NAZİL OLMUŞTUR?
CEVAP -21 Hz. Muhammed (a.s.)’a gönderilmiştir.
SORU   -22 İLK İNEN AYETİ OKUYUNUZ?
CEVAP -22 Kur’an-ı Kerim’de Alâk sûresinin başında yer alan şu beş âyettir:
1) “Yaratan Rabbinin adıyla oku.”

2) “O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.”

3) “Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.”

4) “Ki kalemle (yazı yazmayı) öğreten O’dur.”

5) “İnsana bilmediğini O öğretti.”

SORU   -23 KUR’AN-I KERİMİN ÖZELLİKLERİNİ SAYINIZ?
CEVAP -23 1) Kur’an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir.

2) Kur’an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir.

3) Kur’an-ı Kerim son ilâhi kitaptır.

4) Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır.

5) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin en büyük ve daimî mûcizesidir.

SORU   -24 KUR’AN-I KERİM’E KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?
CEVAP -24 1) Her Müslüman, Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sözü olduğunu bilmeli ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur’an-ı yanlışsız okumalıdır.

2) Kur’an-ı Kerim’i abdestli olarak eline alıp “Eûzü-besmele” ile okumaya başlamalıdır.

3) Kur’an-ı Kerim, temiz yerlerde okunmalı; başka işlerle meşgul olan, Kur’an-ı dinlemeyen kimselerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

4) Başkasının okuduğu Kur’an-ı saygı ile dinlemelidir.

5) Kur’an-ı Kerim, yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı, alçak yerlere konulmamalıdır.

6) Kur’an’ın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı, Kur’an’ın ahlâk ilkelerine uygun hareket etmelidir.

SORU   -25 PEYGAMBERLERDE BULUNMASI VACİP OLAN SIFATLAR NELERDİR?
CEVAP -25 1) Sıdk,

2) Emânet,

3) Fetânet,

4) İsmet,

5) Tebliğ,

SORU   -26 KUR’AN-I KERİMDE İSİMLERİ GEÇEN PEYGAMBERLERİ SAYINIZ?
CEVAP -26 1) Âdem,

2) İdris,

3) Nuh,

4) Hûd,

5) Sâlih,

6) Lût,

7) İbrahim,

8) İsmâil,

9) İshak,

10) Yâkub,

11) Yûsuf,

12) Şuayb,

13) Hârun,

14) Mûsa,

15) Dâvud,

16) Süleyman,

17) Eyyûb,

18) Zülikfl,

19) Yûnus,

20) İlyas,

21) Elyesa,

22) Zekeriyya,

23) Yahya,

24) İsa,

25) Muhammed (a.s.)

SORU   -27 MUCUZE NEDİR?
CEVAP -27 Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
SORU   -28 KERAMET NEDİR?
CEVAP -28 Allah’ın yardımı ile veli kulları tarafından meydana getirilen olağanüstü olaylardır.
SORU   -29 PEYGAMBERİMİZİN MUCİZELERİNDEN İKİ TANESİNİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -29 1) Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz elini kabın içindeki suya koydu ve parmaklarının arasından su fışkırmaya başlayan mucizesi.

2) Hurma kütüğünün peygamberimizden ayrı kaldığı için yavrusundan ayrılan bir devenin feryadı gibi inlemeye başladığı mucizesi.

4) Peygamberimizin “İsra ve Mirac” mûcizesidir.

5) Peygamberimizin en büyük ve daimi mûcizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

SORU   -30 PEYGAMBERİMİZİN ÖZELLİKLERİNİ SAYINIZ?
CEVAP -30 1) Peygamberimiz (s.a.v.) Allah’ın en sevgili kulu, yaratılmışların en büyüğü ve en faziletlisidir.

2) Son peygamberdir, ondan sonra peygamber gelmeyecektir.

3) Bütün insanların peygamberidir. Ondan önceki peygamberler belirli milletlere gönderilmiştir.

4) Peygamberliği kıyamete kadar bütün zamanları içine almıştır.

5) Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini, kıyamete kadar devam edecektir.

SORU   -31 KADER VE KAZAYI TARİF EDİNİZ?
CEVAP -31 Kader: Kâinatta, olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacaklarını Allah’ın ezelde bilmesi ve takdir etmesine kader denir.

Kaza: Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri zamanı gelince bu takdire uygun olarak yaratmasına kaza denir.

SORU   -32 RIZIK NEDİR?
CEVAP -32 Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere rızık denir.
SORU   -33 CENNET VE CEHENNEM NEDİR?
CEVAP -33 Cennet: Cennet mü’minler için hazırlanmış mükâfat yeridir.

Cehennem: İman etmeyenler ile inandığı halde günah işleyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacakları yerdir.

SORU   -34 KIYAMET NEDİR?
CEVAP -34 Allah’ın takdir ettiği zaman gelince, dört büyük melekten biri olan İsrâfil’in “Sûr” denilen bir vasıtaya üfürmesi ile çok korkunç bir ses meydana gelecek, bu sesin etkisi ile bütün canlılar ölecek, kâinatta önemli değişiklikler olacaktır.
SORU   -35 KABİR VE KABİR HAYATI NEDİR?
CEVAP -35 İnsanın ölümünden, kıyamet günü yeniden dirilmesine kadar geçecek olan zamana “kabir hayatı”; bu zaman içinde bulunacağı yere de “kabir” denir.
SORU   -36 ECEL NEDİR?
CEVAP -36 Ecel, ömrün bittiği, dünya hayatının sona erdiği vakittir.
SORU   -37 TEVEKKÜL NEDİR?
CEVAP -37 Tevekkül, yapacağımız herhangi bir iş için bütün gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra, sonucu Allah’tan beklemektir.
SORU   -38 TEVEKKÜLE BİR ÖRNEK VERİNİZ?
CEVAP -38 1) Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir arabiye: “Önce deveni bağla, sonra tevekkül et.” sözü.

2) Cuma sûresinin, 10. ayetinde, çalışıp kazanma noktasında: “Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlından nasibinizi arayın.” buyurulmuştur.

SORU   -39 KİRAMEN KATİBİN MELEKLERİ NE YAPAR?
CEVAP -39 Bunlar iki melektir. Biri insanların sağında, diğeri solunda bulunur. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar.
SORU   -40 RIDVAN VE MÂLİK İSİMLİ MELEKLERİN GÖREVLERİ NEDİR?
CEVAP -40 Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.

Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.

SORU   -41 SUHUF NEDİR?
CEVAP -41 Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sahifeler anlamına gelen “Suhuf” denilmektedir.
SORU   -42 KUR’AN-I KERİM NE ZAMAN VE NASIL NAZİL OLMUŞTUR?
CEVAP -42 Milâdi 610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi Hira’daki mağaraya çekilmiş, gönlü ve bütün varlığı ile Allah’a yönelmişti. Bu sırada Cebrâil (a.s.), Allah’ın emriyle peygamberimize gelerek “Oku” dedi ve bu emri üç defa tekrarladı.
SORU   -43 MUSHAF NEDİR?
CEVAP -43 Kur’an sahifelerinin bir araya toplanarak kitap hâline getirilmiş şekline “Mushaf” denir.
SORU   -44 KUR’AN-I KERİM’İ KİM MUSHAF HALİNE GETİRMİŞTİR?
CEVAP -44 Hz. Ebû Bekir (r.a.).
SORU   -45 PEYGAMBERLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
CEVAP -45 Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar, inanç esaslarını, ibadet şekillerini öğretmişlerdir. Dinî hükümleri ve güzel ahlâk ilkelerini açıklamışlar, kendileri de söylediklerini yaparak insanlara örnek olmuşlardır.
SORU   -46 İSLÂM’I EVRENSEL YAPAN ÖZELLİKLER NELERDİR?
CEVAP -46 1) İslâm bütün insanlığa gönderilen son din’dir.

2) İslâm akıl ve ilim dini’dir.

3) İslâm hem dünya hem de ahiret dini’dir.

4) İslâm kolaylık dini’dir.

5) İslâm’da aşırılık yoktur.

6) İslâm barış ve sevgi dinidir.

SORU   -47 ALLAH’IN ZÂTİ SIFATLARINI SAYINIZ?
CEVAP -47 1) Vücud,

2) Kıdem,

3) Beka,

 

4) Vahdaniyet,

5) Muhalefetün Li’l-havadis,

6) Kıyam Binefsihi,

SORU   -48 ALLAH’IN SUBÛTİ SIFATLARINI SAYINIZ?
CEVAP -48 1) Hayat,

2) İlim,

3) Sem’i,

4) Basar

5) İrade,

6) Kudret,

7) Kelâm,

8) Tekvin,

SORU   -49 “SUR” NEYE DENİR?
CEVAP -49 Yaşadığımız dünyanın da bir gün sonu gelecektir. Allah’ın takdir ettiği zaman gelince görevli melek İsrâfil (a.s.), “Sûr” denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak çok müthiş bir sesin tesiri ile (Allah’ın diledikleri dışında) bütün canlılar ölecek, yer ve göklerin düzeni bozularak kâinat yeni bir şekil alacaktır.
SORU   -50 MÜKÂFAT VE CEZA NEDİR?
CEVAP -50 Yapılan iyiliğe verilen karşılığa mükâfat, işlenen kötülüğün karşılığına da cezâ denir.
SORU   -51 BÜYÜK MELEKLER HANGİLERİDİR?
CEVAP -51 1) Cebrâil,

2) Mikâil,

3) İsrâfil,

4) Azrâil,

 

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Şubat 2016
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
102672