İBADET DERSİ SORULARI

 

SORU   -1 İBADET NEYE DENİR?
CEVAP -1 Allah’a tâzim ve saygı göstermek ve onun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir.
SORU   -2 İBADET KAÇ ÇEŞİTTİR?
CEVAP -2 1) Beden ile yapılan ibadetler,

2) Mal ile yapılan ibadetler,

3) Hem mal, hem de beden ile yapılan ibadetler,

SORU   -3 İSLÂM NEDİR?
CEVAP -3 Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah tarafından getirip tebliğ ettiği şeyleri kabul etmek, Allah’a ve peygambere itaat ederek bunları kabul ettiğini göstermektir. Kısaca: İslâm, inandığını yaşamak demektir.
SORU   -4 İSLÂM’IN ŞARTLARINI SAYINIZ?
CEVAP -4 1) Kelime-i Şehadet getirmek,

2) Namaz kılmak,

3) Oruç tutmak,

4) Zekât vermek,

5) Hacca gitmek,

SORU   -5 MÜKELLEF KİME DENİR?
CEVAP -5 Erginlik çağına gelen akıllı insanlara mükellef denir.
SORU   -6 MÜKELLEF İLE İLGİLİ HÜKÜMLER NELERDİR?
CEVAP -6 1) Farz,

a) Farz-ı Ayın,

b) Farz-ı Kifaye

 

2) Vacip

 

3) Sünnet,

a) Sünnet-i Müekkede,

b) Sünnet-i Gayri Müekkede,

 

4) Müstehab,

5) Mübah,

6) Haram,

7) Mekruh,

a) Kerahet-i Tahrimiyye,

(Harama Yakın Mekruh)

b) Kerahet-i Tenzihiyye,

(Helâla Yakın Mekruh)

8) Müfsid,
SORU   -7 HARAM NEDİR?
CEVAP -7 Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklanan şeye haram denir. Haksız yere adam öldürmek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak, domuz eti yemek, anne ve babaya karşı gelmek gibi.
SORU   -8 VACİP NEDİR?
CEVAP -8 Farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye vacip denir.  Bayram namazı kılmak, fıtır sadakası vermek ve kurban kesmek gibi.
SORU   -9 MÜSTEHAP NEDİR?
CEVAP -9 Peygamberimizin bazen yapıp, bazen de yapmadığı şeye Müstehab denir. Kuşluk namazı kılmak gibi.
SORU   -10 TEMİZLİK YÖNÜNDEN SULAR KAÇA AYRILIR?
CEVAP -10 Sular başlıca iki kısımdır:

1) Mutlak Sular,

2) Mukayyed Sular,

SORU   -11 MUTLAK SULAR KAÇ KISIMDIR?
CEVAP -11 Temizlik yönünden “Mutlak Sular” beş kısma ayrılır:

1) Hem temiz, hem de temizleyici olup kullanılması mekruh olmayan sular,

2) Hem temiz, hem de temizleyici olmakla beraber kullanılması mekruh olan sular,

3) Kendisi temiz olduğu halde başka şeyi temizlemeyen sular,

4) Temiz olmayan sular,

5) Şüpheli sular,

SORU   -12 ABDEST NE DEMEKTİR?
CEVAP -12 Abdest, belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan temizliktir.
SORU   -13 ABDESTİN FARZLARINI SAYINIZ?
CEVAP -13 Abdestin Farzları Dörttür:

1) Yüzü bir kere yıkamak,

2) Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,

3) Başın dörtte birini meshetmek,

4) Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak,

 

SORU   -14 ABDESTİN SÜNNETLERİNDEN 3 TANESİNİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -14 1) Abdest almaya niyet etmek,

2) Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,

3) Evvela elleri bileklere kadar yıkamak,

4) Ağzını misvak veya fırça ile yıkamak, yahut da parmakları ile oğmak,

5) Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,

6) Yıkadığı azaları iyice oğmak,

7) Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,

8) Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağzını iyice çalkalamak,

9) Burnuna üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu burnuna iyice çekmek)

 

10) Abdestte azaları yıkarken ve meshederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,

11) Yıkanan her organı üç kere yıkamak,

12) Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,

13) Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

14) Sakalı sık olan kimse sakallarını  parmakları ile aralamak,

15) Parmağındaki yüzüğü oynatmak,

16) Kulakları meshetmek,

17) Boynunu meshetmek,

18) Başın tamamını meshetmek,

19) Parmakların arasını aralamak,

SORU   -15 ABDESTİN ADABINDAN 2 TANESİNİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -15 1) Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak,

2) Abdest alırken kıbleye dönmek,

3) Yüksek bir yere oturmak,

4)Abdestte başkasından yardım istememek,

5) Abdest alırken mescubr olmadıkça konuşmamak,

6) Abdestte suyu israf derecesinde çok kullanmamak, suyu abdest organlarından damlamayacak  kadar da az kullanmamak,

7) Abdestten sonra kıbleye karşı Kelime-i Şehadet getirmek,

SORU   -16 ABDESTİN MEKRUHLARINDAN 3 TANESİNİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -16 1) Suyu lüzumundan fazla kullanmak,

2) Suyu bir gerek olmadığı halde normalden az kullanmak,

 

3) Suyu, abdest organlarına ve yüzüne hızlı çarpmak,

4) Abdest alırken gereksiz yere konuşmak,

5) Pis bir yerde abdest almak,

SORU   -17 ABDESTSİZ NELER YAPILMAZ?
CEVAP -17 1) Namaz kılınmaz,

2) Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez,

 

3) Tilâvet secdesi yapılmaz,

4) Kâbe tavaf edilmez, ( Kabe’yi tavaf için abdestil olmak vaciptir.)

SORU   -18 MEST’İN MÜDDETİ NE KADARDIR?
CEVAP -18 Yolcu olmayanlar 24 saat müddetle her abdest alışta mestler üzerine meshederler.

Misafir olanlar için bu süre 72 saattir.

SORU   -19 GUSÜL NE DEMEKTİR?
CEVAP -19 Kuru hiçbir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir.
SORU   -20 GUSLÜN FARZLARINI SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -20 Guslün farzları üçtür:

1) Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak,

2) Buruna su çekip yıkamak,

3) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmıyarak) yıkamak,

SORU   -21 KADINLARIN ÖZEL HALLERİNİ SADECE İSİM OLARAK SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -21 Kadınlara ait özel haller üçütür

1) Âdet hali,

2) Lohusalık hali,

3) İstihaza,

SORU   -22 TEYEMMÜM’ÜN FARZLARI NELERDİR?
CEVAP -22 Teyemmümün farzları ikidir:

1) Niyet etmek,

2) Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup, birinci vuruşta yüzleri, ikincisinde kolları meshetmek,

SORU   -23 TEYEMMÜM HANGİ HALLERDE YAPILIR?
CEVAP -23 1) Abdest alacak veya gusül yapacak kadar temiz su bulunmadığı hallerde,

2) Su bulunmadığı halde suyun kullanılması mümkün olmadığı durumlarda,

3) Bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı olduğu durumlarda,

SORU   -24 HANGİ HALLERDE TEYEMMÜM BOZULUR?
CEVAP -24 1) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar,

2) Abdest ve gusül için su bulunur ve bu suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur,

3) Bir yara veya özürden dolayı vücuduna su dokundurmadığı için teyemmüm etmek zorunda kalan kimsenin özrü ortadan kalkınca teyemmüm bozulur,

SORU   -25 NAMAZ KİMLERE FARZDIR?
CEVAP -25 Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir:

1) Müslüman olmak,

2) Erginlik çağına gelmiş olmak,

3) Akıllı olmak,

SORU   -26 İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR?
CEVAP -26 Öğle namazı vaktinin bitimi olan vakitten, güneş batıncaya kadar olan zamandır.
SORU   -27 NAMAZ KILINMASI CAİZ OLMAYAN VAKİTLERİ SÖYLEYİNİZ?
CEVAP -27 Günün bazı vakitlerinde hiçbir namaz kılınmaz. Namaz kılınması câiz olmayan vakitler üçtür:

1) Güneş doğarken,

2) Güneş tam tepe noktasına gelip batı tarafına geçmeden,

3) Güneş batarken,

SORU   -28 FARZ NAMAZLAR HANGİLERİDİR?
CEVAP -28 Bunlar beş vakit namaz ile Cuma ve cenaze namazıdır.
SORU   -29 VACİP NAMAZLAR HANGİLERİDİR?
CEVAP -29 1) Vitir namazı,

2) Ramazan bayramı namazı,

3) Kurban bayramı namazı,

SORU   -30 NAFİLE NAMAZLAR HANGİLERİDİR?
CEVAP -30 Nafile namazlar ikiye ayrılır:

1) Farz namazlarına bağlı olarak kılınan nafile namazlar:

Bunlar: Farzlardan önce ve sonra kılınan sünnetler ile Ramazan gecelerinde kılınan ve Müekked bir sünnet olan teravih namazıdır.

2) Farz namazlarına bağlı olmayarak kılınan nafile namazlar,

Bunlara Müstehab  veya Mendup namazlar da denir. Bunlar: Bazı vakitlerde sevap kazanmak niyetiyle kılınan namazlardır. (Kuşluk Namazı, Teheccüd Namazı, Tahiyyetü’l-Mescid Namazı gibi)

 

SORU   -31 KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKATTIR?
CEVAP -31 2 rekattır.
SORU   -32 NAMAZIN FARZLARI KAÇTIR?
CEVAP -32 Namazın farzları 12’dir. Bunlardan altısı namazın dışındandır, bunlara “namazın şartları” denir. Altısı da namazın içindendir. Bunlara da “namazın rükünleri” denir.
SORU   -33 SEHİV SECDESİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
CEVAP -33 Namazda farzlardan veya vaciplerden biri unutularak geciktirilir, yahut vaciplerden biri terk edilirse , namazın son oturuşunda yalnız Ettehiyyatü okunarak sağ tarafa selâm verdikten sonra:

“Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır: Burada üç kere “Sübhâne Rabbiyel-Âlâ” denir. Sonra “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-Âlâ” söylenir ve “Allahü Ekber” diyerek kalkılıp oturulur.

Bu oturuşta, “Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Bârik ve Rabbenâ Âtina…” duaları okunarak önce sağa, sonra sola selâm verilir. Buna sehiv secdesi denir.

 

SORU   -34 SEHİV SECDESİNİ GEREKTİREN HALLER NELERDİR?
CEVAP -34 Namaz içinde:

1) Farzlardan birini unutarak geciktirmek,

2) Vaciplerden birini unutarak geciktirmek veya unutarak yapmamak,

SORU   -35 CAMİ VE MESCİT NEDİR?
CEVAP -35 Câmi: Müslümanların topluca ibadet ettikleri yere câmi denir.

Mescid: Namaz kılınan yer anlamındadır. Ülkemizde küçük câmilere mescid denir.

SORU   -36 CAMİNİN BÖLÜMLERİ NELERDİR?
CEVAP -36 1) Mihrab,

2) Minber,

3) Kürsü,

4) Minare,

5) Şerefe,

6) Alem,

SORU   -37 CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
CEVAP -37 1) Erkek olmak (Kadınlara farz değildir.)

2) Hür ve serbest olmak,

3) Mukîm olmak. (Yani misafir olmamak)

 

4) Sağlıklı olmak,

5) Kör olmamak,

6) Ayakları sağlam olmak,

SORU   -38 TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEKTİR?
CEVAP -38 اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ ، لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ ، اَللَّهُ اَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

 

SORU   -39 İMÂ İLE NAMAZ NE DEMEKTİR?
CEVAP -39 Eğer alnını yere koyarak secde etmeye gücü yetmezse başı ile işaret ederek kılar, Buna imâ ile namaz denilir ki rükû ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmek demektir.
SORU   -40 EDÂ VE KAZA NEYE DENİR?
CEVAP -40 Bir namazı vaktinde kılmaya “Edâ” denir.

Bir namazı vaktinden sona kılmaya da “Kaza” denir.

SORU   -41 TİLÂVET SECDESİ NE DEMEKTİR?
CEVAP -41 Tilavet secdesi, Allah’a saygıdır. Kur’an-ı Kerim’in ondört suresinde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan veya işitene secde etmek vaciptir.
SORU   -42 SAHUR NE DEMEKTİR?
CEVAP -42
SORU   -43 İFTAR NE DEMEKTİR?
CEVAP -43
SORU   -44 RAMAZANDA ÖZÜRSÜZ ORUÇ TUTMAMANIN HÜKMÜ NEDİR?
CEVAP -44 Ramazan ayında oruç tutmak Allah’ın kesin emridir. Ramazan da özürsüz olarak oruç tutmayan günah işlemiş ve Allah’a karşı sorumlu duruma düşmüş olur. Bundan dolayı tövbe ederek  Allah’tan af dilemeli ve orucunu vakit geçirmeden kaza etmesi lazımdır.
SORU   -45 ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
CEVAP -45 Zekat verilecek kimseler şunlardır:

1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimseler.

2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.

3) Borçlular:  Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.

4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimseler.

5) Allah yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.

 

 

SORU   -46 ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?
CEVAP -46 Şunlara zekat verilmez:

1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

2) Oğluna, oğlunun çocuklarına, kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,

3) Zenginlere,

4) Müslüman olmayanlara,

5) Karı-koca birbirlerine,

SORU   -47 FITR SADAKASI NEDİR?
CEVAP -47 Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı malı veya onun değerinde parası olan müslümanın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Buna kısaca “Fitre” denilir.
SORU   -48 HACCIN FARZLARI NELERDİR?
CEVAP -48 1) Akıllı olmak,

2) Erginlik çağına gelmiş olmak,

3) Müslüman olmak,

4) Hür olmak,

5) Haccın farz olduğunu bilmek,

6) Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.

7) Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak,

8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak,

SORU   -49 KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
CEVAP -49 Kurban kesiminin vakti, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Üçüncü günün akşamından sonar kurban kesilmez.
SORU   -50 HANGİ HAYVANLARDAN  KURBAN  OLUR?
CEVAP -50 Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilir.
SORU   -51 YEMİN NE DEMEKTİR?
CEVAP -51 Yemin, söze kuvvet kazandırmak amacı ile Allah’ın adını anmaktır.
SORU   -52 ADAK KURBANI NEDİR?
CEVAP -52 Adak, bir kimsenin yapmak zorunda olmadığı bir şeyi kendisine vacip kılmasıdır.
SORU   -53 MÜBAREK GECELERİMİZ NELERDİR?
CEVAP -53 1) Mevlid Kandili,

2) Regaib Gecesi,

3) Mi’rac Gecesi,

4) Berat Gecesi,

5) Kadir Gecesi,

 

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişi
Şahin Balaban - Dernek Başkanı
Adres
Dere Mh. Tepehan Sk. No:17/2 Meram/Konya
Telefon DERNEK TELEFONU:0332 328 54 10 ------- Dernek Başkanı Gsm:05362295333 Fax KURS TELEFONU: 0332 328 50 18 E-mail sahinbalaban@hotmail.com
Şubat 2016
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
102667